Kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

23:20 | 04/07/2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tổ cáo đảng viên và tổ chức đảng được thành phố Hà Nội thực hiện kịp thời, đúng quy định, thẩm quyền. Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên. Về kiểm điểm trách nhiệm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, Hà Nội đã thực hiện theo Thông báo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ huyện Ba Vì; kết luận của Thanh tra thành phố trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn…
L. HUỲNH