Không chuyển đổi phòng công chứng tại các huyện khó khăn

07:49 | 28/06/2019
Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam, thời gian qua, tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố đã có những bước phát triển mạnh về hoạt động và chất lượng, góp phần tạo lập môi trường pháp lý tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng

Theo thống kê, hiện toàn thành phố có 10 phòng công chứng và 112 văn phòng công chứng với 470 công chứng viên. Hoạt động công chứng đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, đáp ứng yêu cầu tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp của Thủ đô. Qua giám sát thực tế việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng tại các đơn vị, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thủ đô về cơ bản đều nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công chứng về trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, nội dung, phạm vi công chứng hợp đồng,  


Các tổ chức hành nghề công chứng ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động
Ảnh: P.Long

Tuy nhiên, qua làm việc và kiểm tra thực tế tại các đơn vị, ông Nguyễn Hoài Nam cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn hiện nay, đó là số lượng tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tập trung nhiều khu vực nội thành dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như mở các điểm giao dịch ngoài trụ sở vẫn diễn ra, hiện tượng “cò” lôi kéo khách... Trong khi đó, công tác quản lý tổ chức và hoạt động đối với các văn phòng công chứng trên địa bàn Thủ đô còn nhiều bất cập. Công tác phối hợp giữa một số văn phòng công chứng với cơ quan văn phòng đăng ký đất đai trong việc cập nhật các thông tin dừng giao dịch của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn chưa kịp thời; công chứng viên chưa thực sự chủ động trong việc xác minh các thông tin phục vụ hoạt động công chứng là nguyên nhân tiềm ẩn nảy sinh tranh chấp. Ngoài ra, việc xử lý đối với vi phạm trong hoạt động hành nghề công chứng còn chưa nghiêm khắc, chưa có hình thức xử phạt bổ sung, chế tài chưa đủ mạnh để đủ sức răn đe các vi phạm.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên được đoàn giám sát nhận định một phần do hệ thống pháp luật thường xuyên thay đổi, có nhiều quy định mới, trong khi các cơ quan có thẩm quyền chậm ban hành văn bản hướng dẫn; một số văn bản hướng dẫn thi hành còn mang tính “định tính” chưa rõ ràng, khó thực hiện, gây khó khăn trong hoạt động công chứng... “Đáng chú ý, hoạt động của một số văn phòng công chứng thiếu tính chuyên nghiệp; trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên không đồng đều, chưa ổn định. Thậm chí, vẫn còn hiện tượng không tuân thủ nghiêm về trình tự, thủ tục, thời gian, địa điểm công chứng, áp giá dịch vụ chưa đúng vẫn xảy ra gây ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển lành mạnh của hoạt động công chứng” - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố nhấn mạnh.

Giải thể các phòng công chứng không thực hiện chuyển đổi

Để khắc phục tình trạng trên, đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, bất cập khi thực hiện Luật Công chứng mới; đồng thời, cần quy định chế tài nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm trong tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng. Đối với UBND thành phố, đoàn giám sát đề nghị cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế liên thông, nhằm kịp thời cập nhật các biến động về hợp đồng giao dịch, nâng cao chất lượng trong hoạt động công chứng, bảo đảm tính pháp lý; kịp thời xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp...

Riêng đối với kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng theo yêu cầu của UBND thành phố, qua giám sát, Ban Pháp chế đề xuất không chuyển đổi các phòng công chứng thuộc địa bàn các huyện có khó khăn, ít văn phòng công chứng nhằm đảm bảo phục vụ yêu cầu công chứng của người dân, có lộ trình giao tự chủ từng phần. Đồng thời, đối với các Phòng công chứng đã đủ điều kiện mà không thực hiện việc chuyển đổi thì cần thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Về phía các sở, ngành, đoàn giám sát đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc quản lý hoạt động công chứng.

LONG HUỲNH