Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước

19:23 | 26/06/2019
Ngày 26.6 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp với một số đơn vị tổ chức hội thảo “Tăng cường kiểm toán dự toán ngân sách Nhà nước – thông lệ quốc tế”.

Ông Hoàng Linh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, KTNN cho biết, thời gian qua, thông qua hoạt động kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) các cấp, bước đầu KTNN đã chỉ ra những hạn chế chủ yếu như công tác lập và giao dự toán của niên độ ngân sách được kiểm toán như: lập dự toán chưa đầy đủ và bao quát hết nguồn thu, lập dự toán chậm so với thời gian quy định; số liệu ước thực hiện thu thấp so với khả năng thực hiện; danh mục dự án đề xuất bố trí vốn không sát thực tế nên phải điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch vốn; lập dự toán chi thường xuyên cao hơn khả năng ngân sách; giao dự toán chi đầu tư chưa phù hợp với danh mục dự kiến kế hoạch vốn, giao dự toán chi thường xuyên chậm, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong năm… Thực tế cho thấy, giá trị của kết quả kiểm toán cũng như kiến nghị kiểm toán đối với công tác lập, giao dự toán còn hạn chế, thiếu tính kịp thời so với thực tiễn do đặc điểm về độ trễ thời gian KTNN thực hiện kiểm toán quyết toán NSNN. Để phát huy hiệu quả vai trò của KTNN trong lập dự toán NSNN đòi hỏi KTNN phải tham gia ngay trong quá trình lập và thảo luận, thẩm tra và quyết định dự toán NSNN thay vì đánh giá khi thực hiện kiểm toán quyết toán.

Cũng tại hội thảo, đại diện Bộ Tài chính trình bày báo cáo “Phương pháp xây dựng dự toán NSNN hàng năm của Bộ Tài chính - Tác động đến công việc của kiểm toán viên”, trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn và đề các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng dự toán NSNN hàng năm. Bà Lelde Dimante, KTNN Lát-vi-a và bà Cristina Mendes, Tòa Thẩm kế Bồ Đào Nha trao đổi về quan điểm kiểm toán dự toán NSNN bao gồm phương pháp tiếp cận kiểm toán, báo cáo, tác động và những thách thức hiện tại. Ông Andy King, Văn phòng Ngân tích Ngân sách của Vương quốc Anh chia sẻ về vai trò của Văn phòng Phân tích Ngân sách trong việc xây dựng dự toán và dự báo ngân sách hàng năm của Vương quốc Anh và thẩm tra kết quả hoạt động của Chính phủ so với các chỉ tiêu tài chính đề ra và chi phí thực hiện chính sách mới…

H.Lan