Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

23:06 | 18/06/2019
Ngày 18.6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phương tiện thông tin đại chúng là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều ưu thế: Thông tin trên diện rộng, cách thể hiện hấp dẫn, phù hợp với mọi điều kiện, hoàn cảnh… Phổ biến, giáp dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ truyền tải đến công chúng lượng kiến thức phong phú, đa dạng về pháp luật mà thông qua đó để giáo dục, hướng dẫn mọi người hiểu biết, từ đó có hành vi ứng xử đúng đắn, phù hợp. Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương để kịp thời truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, đáp ứng phần nào yêu cầu từ xã hội, người dân. Đặc biệt, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông báo chí trong việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua các chuyên trang, chuyên mục… đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn pháp luật; từ đó nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác này thời gian tới.

Nhiều đại biểu cho rằng, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế; khó tiếp cận các kênh phổ biến, tuyên truyền pháp luật của Nhà nước. Một số cán bộ cơ sở thiếu công khai, dân chủ khi công bố các chế độ chính sách của Nhà nước. Đặc biệt, một số cơ quan ban ngành có tình trạng đùn đẩy khi có yêu cầu phối hợp tuyên truyền; từ chối cung cấp thông tin; chậm trả lời hoặc thậm chí không trả lời các công văn yêu cầu… Chính vì thế, cần có cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan báo chí và cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nêu trách nhiệm cụ thể của các cơ quan trong việc trả lời, cung cấp các văn bản.

Tin và ảnh: Đình Khoa