Hải Phòng:

Hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

23:08 | 11/06/2019
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cho biết, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 17 quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đối với lợn con, lợn thịt các loại (lợn hơi), hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm buộc phải tiêu hủy. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại (lợn hơi) tại thời điểm buộc phải tiêu hủy. Giá thị trường làm căn cứ tính mức hỗ trợ thực hiện theo báo cáo giá thị trường hàng tháng của Sở Tài chính tổng hợp trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp đã được thanh toán, hỗ trợ theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18.3.2019 của UBND thành phố thì không phải tính lại mức hỗ trợ theo Quyết định này. Tất cả các trường hợp chưa được thanh toán hỗ trợ thì thực hiện theo mức hỗ trợ quy định trong Quyết định này.

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tổ chức khảo sát, chịu trách nhiệm tổng hợp giá thị trường thịt lợn hơi hàng tháng trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan quản lý chuyên ngành) tổng hợp trước ngày 22 hàng tháng. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Cục Thống kê TP Hải Phòng tổng hợp báo cáo giá thị trường thịt lợn hơi hàng tháng gửi Sở Tài chính trước ngày 24 hàng tháng. Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp báo báo giá thị trường của các sở, ngành, tính giá thị trường thịt lợn hơi bình quân tháng theo quy định và công bố vào ngày 25 hàng tháng để các địa phương thực hiện hỗ trợ.

Bùi Linh