Bạn đọc viết

Quy định không khả thi

08:20 | 11/06/2019
Ngoài những quy định khó bảo đảm tính khả thi hoặc gây rủi ro cho doanh nghiệp (DN), dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet còn yêu cầu DN phải nộp bản sao chứng thực.

Điều 6.h dự thảo quy định, các tên miền mang ý nghĩa trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, chủ thể đăng ký sử dụng phải bảo đảm thuộc đối tượng được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật. Khi đăng ký sử dụng tên miền, chủ thể phải có cam kết về việc sử dụng tên miền đúng mục đích, đúng quy định pháp luật về hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Quy định này sẽ dẫn đến cách hiểu, DN phải xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trước khi đăng ký sử dụng tên miền. Trong khi đó, tên miền là một trong những điều kiện cần có để được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Trên thực tế, thông thường các DN sẽ tìm cách đăng ký sử dụng tên miền trước khi làm thủ tục thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Cách làm này sẽ tránh nguy cơ tên miền đó bị tổ chức khác đăng ký, trong khi chi phí để đăng ký ở mức chấp nhận được. Như vậy, quy định này sẽ không giải quyết được thực tế và cũng sẽ không bảo đảm được tính khả thi.

Điều 10.4 dự thảo đề xuất, thời hạn đăng ký tên miền là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Nhà đăng ký nhận được hồ sơ đăng ký. Theo ý kiến của đại diện nhiều DN, thời gian này là tương đối dài so với việc đăng ký các tên miền quốc tế. Hơn nữa, đối với các tên miền quốc tế, DN có thể đăng ký 24/7, rất thuận tiện cho khách hàng. Hiện nay, các nhà đăng ký đều đã triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ trực tuyến, kết nối với Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Do đó, cần rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký tên miền tạo điều kiện thuận lợi, góp phần giảm chi phí cho DN.

Một trong những quy định nhận được nhiều góp ý của DN là việc cơ quan nhà nước thu hồi tên miền khi DN vi phạm nguyên tắc đặt tên. Cụ thể, Điều 12.1.e dự thảo quy định, tên miền sẽ bị thu hồi nếu vi phạm nguyên tắc đặt tên quy định tại Điều 6.2 và Điều 8 của Thông tư này. Quy định này không phù hợp, có nguy cơ xâm phạm quyền lợi chính đáng của DN. Bởi, khi DN đăng ký tên miền, cơ quan nhà nước đã phải kiểm tra tên miền được đăng ký có phù hợp với các quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 8 của Thông tư này quy định về việc bảo vệ tên miền “.vn”. Nếu tên miền được cấp thì được hiểu rằng Nhà nước đã kết luận rằng tên miền đó phù hợp với quy định về đặt tên tên miền. Việc cơ quan quản lý kiểm tra lại và sau đó kết luận “tên miền không phù hợp với quy định đặt tên” sẽ rủi ro cho DN; gây nên sự không thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Bên cạnh các quy định có khả năng gây rủi ro cho DN, khó bảo đảm tính khả thi thì tại dự thảo này tồn tại quy định “trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực”. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20.6.2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Vậy quy định này có hợp lý không?

Nguyễn Minh