Hải Phòng: Tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

01:00 | 11/06/2019
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng các quận huyện, các đơn vị liên quan tập trung GPMB các dự án trọng điểm và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến các dự án trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án (QLDA), đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, trên địa bàn Hải Phòng đã phê duyệt được 1.485/1.523 hộ (đạt 97,5%), đã chi trả cho 1.445/1.526 hộ (đạt 94%). Hiện nay chưa phê duyệt phương án GPMB 68.191,52m2, liên quan đến 38 hộ dân.

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã chi trả và bàn giao được 639/710 hộ, với diện tích 35,22/37,58ha (đạt 93,7%) và kinh phí 41,04/54,8 tỷ đồng (đạt 74,89%). Đến nay, có 53/710 hộ gia đình chưa phê duyệt phương án với diện tích 2,36ha; Đã bàn giao mặt bằng 8,79/9,54km (đạt 92,14%).


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Máng Nước

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đề nghị các sở, ban ngành cùng với chủ đầu tư và các địa phương liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh và vướng mắc. Phó Chủ tịch cũng lưu ý các địa phương tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục nhân dân tái định cư bằng tiền, trong trường hợp các hộ dân không chấp nhận tái định cư bằng tiền, Chủ đầu tư và UBND các quận, huyện chủ động nghiên cứu bố trí đất tái định cư, lập dự án tái định cư theo quy định. Liên quan đến công tác thi công, các nhà thầu thi công xây dựng phải tập trung nhân lực, phương tiện thi công đẩy nhanh công tác thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng BOT đã ký kết.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước, huyện Thủy Nguyên đã báo cáo công tác đền bù, GPMB đối với đất nông nghiệp, đã kiểm kê xong 247/247 hộ, với diện tích 42.481m2; đã chi tiền đền bù GPMB cho các hộ dân là 19,76 tỷ đồng và đã bàn giao 47.592m2 (tương đương 38% tổng diện tích mặt bằng cho nhà thầu thi công); Về tiến độ thực hiện gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị, đã thi công xử lý nền đất yếu, rải vải địa, đắp các lớp cát đen và đắp gia tải tại các vị trí theo thiết kế với chiều dài tuyến khoảng 1,2km. Giá trị khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 48,5 tỷ đồng (tương đương 23,5% giá trị theo hợp đồng).

Đối với Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB, đầu tư xây dựng mới đồng bộ, hoàn chỉnh kỹ thuật 2 khu tái định cư với tổng diện tích 125.481,42m2 phục vụ GPMB dự án, hiện tại, đã kiểm kê xong 347/347 hộ có đất nông nghiệp, đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả tiền đền bù GPMB các hộ dân còn lại; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đang được thẩm định tại Sở Xây dựng trình phê duyệt theo quy định.

Tin và ảnh: S. Nghiêm - Đ. Bắc