Dân vận khéo trong công tác giảm nghèo

Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch: Người làm chính sách phải có tâm - trí – nghĩa!

21:58 | 10/06/2019
Trước hết, chúng ta phải xác định, hộ nghèo là đối tượng rất dễ “tổn thương”. Vì vậy, khi xây dựng chính sách cho họ, nhất thiết đòi hỏi cán bộ chính sách phải có tâm - trí – nghĩa. Có như vậy, cán bộ mới hiểu dân, được dân chia sẻ, tin cậy và chính sách làm ra mới sát dân, đến được với dân; giúp cho hộ nghèo vượt qua khó khăn. Tôi cho rằng, đây là yếu tố đầu tiên, cần có của một cán bộ làm chính sách.

Thứ nữa, để duy trì và phát triển nguồn tín dụng chính sách một cách bền vững, để người nghèo nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng sử dụng làm sao cho hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng nguyện vọng như Đảng và Nhà nước đề ra, trước hết là phải công khai, minh bạch trong nguồn lực, trong khâu cho vay, trong thủ tục, quy trình, chương trình, mức vay thế nào, thời hạn vay ra sao, sử dụng thế nào… Tất cả những yếu tố đó tác động trực tiếp đến nguồn vốn có bền vững hay không, nhất những người làm cán bộ ở cấp phường, cấp xã càng phải công khai những vấn đề này cho dân biết.


Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch
Ảnh: Duy Thông 

Bản thân tôi đã từng là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang – một trong 4 tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương nhận ủy thác từ NHCSXH. Tôi nhận thấy, cấp ủy, chính quyền của Bắc Giang coi nguồn lực của NHCSXH là một trong những chủ thể, là công cụ kinh tế trong việc góp phần thực hiện vào mục tiêu giảm nghèo và cận nghèo bền vững của tỉnh. Từ việc xác định mục tiêu như vậy, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện khá đáng kể nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trong việc giảm nghèo bền vững những hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh.

Tôi cho rằng, tín dụng ưu đãi không chỉ là công cụ phát triển kinh tế mà còn là một trong những nội dung liên quan đến văn hóa truyền thống của Việt Nam về tính nhân văn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Bởi người nghèo là người yếu thế và họ rất có niềm tin, tuy nhiên trong niềm tin đó họ có tự ti nhất định. Do vậy, chúng ta cần vận động, thuyết phục họ tham gia những chương trình chung ngoài chương trình được vay vốn. Chẳng hạn, trong các chương trình cho vay của NHCSXH có cho vay xuất khẩu lao động. Từ khi khi có chương trình này, không ít hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươt ra khỏi biên giới thôn, bản, xã… vươn ra nước ngoài để thoát nghèo. Và điều này không chỉ có ý nghĩa trong việc giảm nghèo nói chung mà quan trọng hơn, chương trình đã làm thay đổi căn bản nhận thức của hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.