Bảo lãnh thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Lợi cả đôi bên

08:03 | 09/06/2019
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) NGUYỄN ĐỨC DŨNG, bảo lãnh thông quan có lợi cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có một nền tảng chấp hành pháp luật không tốt, hoặc mới thành lập sẽ khó tiếp cận với tổ chức tín dụng đứng ra bảo lãnh.

Giảm hiện tượng “bôi trơn”

- Khái niệm bảo lãnh thông quan còn khá mới mẻ với doanh nghiệp Việt Nam. Phải hiểu cơ chế bảo lãnh này như thế nào, thưa ông?

- Việc áp dụng bảo lãnh thông quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể lựa chọn tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh có chi phí thấp hơn. Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm căn cứ vào mức độ rủi ro của hàng hóa, thủ tục, chứng từ được bảo lãnh sẽ thỏa thuận với doanh nghiệp một hợp đồng bảo lãnh và cấp chứng nhận bảo lãnh.

Căn cứ vào hợp đồng bảo lãnh, giấy chứng nhận bảo lãnh được Bộ Tài chính công nhận, cơ quan hải quan sẽ cho phép doanh nghiệp được thông quan hoặc đưa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về kho bảo quản.

Khi doanh nghiệp được bảo lãnh không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hải quan, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu tổ chức bảo lãnh phải thay mặt doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán các khoản thuế, phí phát sinh đã được ghi trong hợp đồng bảo lãnh.

- Theo ông, cơ chế này có lợi gì cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp?

- Bảo lãnh thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu được một số nước phát triển áp dụng rất lâu như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Với cơ quan quản lý, bảo lãnh thông quan bảo đảm các khoản phải thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không bị rủi ro thất thoát do đã được tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm đứng ra nhận trách nhiệm theo hợp đồng bảo lãnh.

Về phía doanh nghiệp, họ có thêm một phương thức mới, được tự do lựa chọn để thực hiện thông quan hàng hóa nhanh nhất, hiệu quả nhất và chi phí thấp nhất. Chẳng hạn, trước kia doanh nghiệp phải chờ giấy phép, xác định trị giá áp mã, chứng nhận xuất xứ, chứng từ hải quan đầy đủ mới thông quan hàng hóa, nay được bảo lãnh sẽ giúp doanh nghiệp đưa hàng về sớm hơn. Điều này đồng nghĩa với việc giảm được chi phí lưu kho, lưu bãi, giảm được rủi ro về chất lượng cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Những năm gần đây, chi phí “lót tay” trong quá trình thông quan dù đã giảm nhưng vẫn là “nút thắt” cần giải quyết. Việc thực hiện bảo lãnh thông quan liệu có giảm được hiện tượng này, thưa ông?

- Áp dụng bảo lãnh thông quan sẽ giảm nhiều hiện tượng “bôi trơn”. Khi đã được bảo lãnh, doanh nghiệp không cần quan tâm tới bên hải quan nữa mà họ sẽ chấp hành theo hợp đồng bảo lãnh. Nếu doanh nghiệp không bảo đảm thực hiện đúng quy định trong hợp đồng thì họ sẽ phải chịu chế tài pháp luật khác.

Không có rủi ro

- Doanh nghiệp có khó khăn gì với cơ chế bảo lãnh thông quan?

- Bảo lãnh thông quan chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp chứ không có bất kỳ rủi ro nào. Nhưng nếu doanh nghiệp có một nền tảng chấp hành pháp luật không tốt, hoặc mới thành lập thì sẽ khó khăn trong việc tiếp cận với tổ chức tín dụng đứng ra bảo lãnh cho mình. Hơn nữa, dựa trên định mức tín nhiệm, cơ quan tổ chức tín dụng bảo lãnh sẽ đưa ra mức phí hợp lý thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên tận dụng tất cả những ưu thế của bảo lãnh thông quan để rút ngắn được thời gian, giảm được chi phí cho mình. Do vậy, trước tiên doanh nghiệp phải là cơ quan chấp hành pháp luật tốt.

- Pháp luật hiện hành của nước ta có cho phép áp dụng cơ chế này không, thưa ông?

- Đây là mô hình mới, để triển khai được hệ thống này trước tiên cần phải sửa đổi một số quy phạm pháp luật có liên quan. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang rà soát toàn bộ các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan và sẽ có kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới. Tuy nhiên, hầu như luật của chúng ta đã tiếp thu những thông lệ quốc tế khá nhiều và sâu rộng, nên sẽ không có gì cản trở nhiều đến quá trình áp dụng về bảo lãnh thông quan.

- Xin cảm ơn ông!

An Thiện thực hiện