HĐND huyện Ba Vì giám sát công tác sử dụng biên chế

23:33 | 06/06/2019
HĐND huyện Ba Vì vừa tiến hành giám sát về công tác quản lý, sử dụng biên chế, lao động hợp đồng tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến đề án vị trí việc làm, công tác quản lý, sử dụng biên chế, lao động hợp đồng… Đoàn giám sát đề nghị Trung tâm cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý và sử dụng số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng hiện có, cần rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức theo trình độ chuyên môn, vị trí việc làm phù hợp.
P. LONG