Thông báo đấu giá tài sản

23:33 | 06/06/2019

Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN VIỆT, địa chỉ: Số 12, TT29, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội, địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tài sản: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 23, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Diện tích đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 106.9m2, diện tích đo thực tế: 94.6m2, diện tích nhà nước đã thu hồi: 19.4m2, diện tích đất sau khi bị thu hồi: 87,5m2. Đây là tài sản đấu giá mà người mua tài sản không được sang tên, chuyển nhượng do tài sản nằm hoàn toàn trong quy hoạch và đã có quyết định thu hồi.

Giá khởi điểm: 2.896.621.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/6/2019 đến ngày 21/6/2019 (trong giờ hành chính)

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 17/6/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh An Việt

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18/6/2019 đến ngày 19/6/2019 tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 23, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/6/2019 đến 21/6/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 150.000.000 đồng

Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 25/6/2019

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh An Việt.