Tăng tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn

08:23 | 04/05/2019
Theo Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính PGS.TS. Hoàng Trần Hậu, 1 trong 4 yêu cầu đặt ra trong phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đó là ngành BHXH phải xây dựng được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.

Dẫn mục tiêu của ngành BHXH về phát triển BHXH tự nguyện, bảo đảm 600.000 người tham gia tính đến hết năm 2021, hết năm 2025 đạt 1,5 triệu người tham gia, đến hết năm 2030 đạt 3 triệu người tham gia, PGS. Hoàng Trần Hậu cho rằng, hiện đang có những cơ hội lớn từ chính sách để thực hiện mục tiêu. Đó chính là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, của Chính phủ liên quan đến công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có nội dung phát triển BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có khó khăn như hệ thống mạng lưới đại lý thu hiện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, hệ thống này chưa có mô hình vận hành cụ thể, chuyên nghiệp. Nếu muốn phát triển BHXH tự nguyện, kể cả BHYT hộ gia đình, rất cần tách bạch đại lý khai thác tư vấn BHXH và đại lý thu. Riêng đại lý khai thác, nên tổ chức hai cấp gồm đại lý cá nhân (chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp) và tổng đại lý (doanh nghiệp, tổ chức phi doanh nghiệp).

Theo đó, đại lý cá nhân chuyên nghiệp là những người sống được bằng nghề tư vấn BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Còn bán chuyên nghiệp tức những viên chức xã, phường hoặc cán bộ hội, đoàn thể đang làm thêm về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Riêng về tổng đại lý có thể kể tới Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hiện đang hợp tác với ngành BHXH thông qua hợp đồng. Ngành BHXH nên phát triển nhiều tổng đại lý để “đa kênh, tăng hiệu quả”.

Về cấp độ tư vấn cũng cần phân loại thành tư vấn viên cấp 3 (tuyển dụng; đào tạo, huấn luyện; khai thác dịch vụ); tư vấn viên cấp 2 (tuyển đại lý mới; khai thác dịch vụ); tư vấn viên cấp 1 (khai thác, cấp sổ, thẻ). Chu trình tư vấn phải bảo đảm tính chuyên nghiệp như tìm kiếm đối tượng tiềm năng; tiếp cận, gặp gỡ, giới thiệu chế độ; tư vấn, hướng dẫn thủ tục; giao sổ, thẻ; chăm sóc đối tượng; quảng bá, tuyên truyền. Trong chu trình này, đặc biệt lưu ý hoạt động chăm sóc đối tượng, bởi thông qua hoạt động này sẽ phát sinh đối tượng tiềm năng nhờ lối quảng bá, tuyên truyền “mặt đối mặt”. Vì vậy, chăm sóc đối tượng là biểu hiện “cốt lõi” của sự chuyên nghiệp và là “cửa sổ” tái khởi động quy trình.

Trong mô hình đại lý chuyên nghiệp, PGS.TS. Hoàng Trần Hậu kiến nghị, đại lý chuyên thu nên tinh gọn hết mức có thể bởi khối lượng và tính chất công việc đều ở mức cơ bản. Riêng bộ phận quản lý đại lý cần đặc biệt xem trọng, bởi bộ phận này chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý. Theo đó, ngành BHXH cần chú trọng chuyên nghiệp hóa hệ thống đại lý cũng như tuyển dụng, huấn luyện cho đội ngũ tư vấn về BHXH tự nguyện để họ thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Minh Nhật