TX. Sơn Tây, Hà Nội: Sẽ tổ chức phiên giải trình về vệ sinh môi trường

23:04 | 20/04/2019

Theo đánh giá tại Hội nghị sơ kết hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II của Thường trực HĐND thị xã: Quý I, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã thường xuyên khảo sát thực tế gắn với hoạt động giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước và công dân tại địa phương; phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8 (họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của Thường trực HĐND, UBND thị xã; tổ chức 9 cuộc TXCT sau Kỳ họp thứ 7; các xã phường tổ chức được 91 hội nghị TXCT; 100% đơn thư gửi đến Thường trực HĐND thị xã, nhận tại buổi TXCT được phân loại, xử lý kịp thời. Quý II, Thường trực, các Ban HĐND thị xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 và phiên giải trình giữa 2 kỳ họp về công tác vệ sinh môi trường, TXCT, kiểm tra giám sát, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư đúng quy định.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi chuyên đề về Kinh nghiệm tổ chức kỳ họp HĐND các xã phường trên địa bàn với một số nội dung trọng tâm: Các quy định của luật về hoạt động của HĐND; kinh nghiệm chuẩn bị kỳ họp; kỹ năng của Thường trực HĐND trong điều hành kỳ họp và xử lý những vấn đề phát sinh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND…

BẢO TRÂM