Nâng cao chất lượng thẩm tra văn bản trình kỳ họp

20:26 | 29/03/2019
Ngày 29.3, tại Sa Pa, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra văn bản trình kỳ họp HĐND”.

Theo báo cáo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai rất coi trọng nhiệm vụ thẩm tra của các Ban HĐND, chủ động chỉ đạo điều hòa phân công, giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp, cũng như văn bản, tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp phù hợp với từng lĩnh vực Ban phụ trách, đảm bảo đúng theo quy định; ngoài ra để thực hiện nhiệm vụ hoạt động của HĐND nói chung, hoạt động thẩm tra nói riêng, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Ban thực hiện nhiệm vụ, quy trình thẩm tra. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo sát sao hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND từ đó đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Hằng năm đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND và các Ban HĐND nhằm trang bị những kỹ năng hoạt động của HĐND, trong đó có kỹ năng thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND. Từ đầu nhiệm đến nay, số lượng văn bản được các ban thẩm tra khá lớn với 394 văn bản, tại kỳ họp là 239 văn bản và giữa hai kỳ họp 155 văn bản. Mặc dù vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra ngày càng được chuẩn bị kỹ lưỡng và hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. 


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thẩm tra còn có những khó khăn, hạn chế về tiến độ một số báo cáo, đề án của UBND gửi về thường trực HĐND còn chậm, hồ sơ gửi kèm không đầy đủ, thiếu thông tin gây ảnh hưởng đến công tác thẩm tra. Một số ngành chưa chủ động trong việc tham mưu cho UBND tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật. Khi trình kỳ họp chưa đảm bảo chất lượng, thời gian và quy trình quy định của văn bản quy phạm pháp luật…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều chia sẻ những kinh nhiệm, giải pháp để việc thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, mang tính phản biện cao; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục soạn thảo theo quy định của pháp luật; việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tăng cường giám sát để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra; việc thu thập thông tin phục vục công tác thẩm tra; nội dung báo cáo thẩm tra thể hiện rõ được ý kiến về các vấn đề như cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, những tác động, hiệu quả đến nền kinh tế, sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường nhấn mạnh: Thẩm tra là hoạt động rất quan trọng bảo đảm cho nghị quyết được ban hành sát, đúng, phù hợp, là cơ sở để đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định thông qua nghị quyết. Đây còn cơ sở để Thường trực HĐND xem xét cho ý kiến đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

Để thực hiện tốt hơn công tác thẩm tra trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu ra 5 nhóm giải pháp tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục soạn thảo đúng quy định, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định của Chính phủ; tăng cường giám sát và chủ động thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng thẩm tra cho các thành viên Ban HĐND, nhằm từng bước nâng cao chất lượng thẩm tra của HĐND…


Các đại biểu thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Sa Pa

+ Trước đó, ngày 28.3, đoàn đại biểu HDND 2 cấp đã đến thăm quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tả Phìn và Sa Pả của huyện Sa Pa.

Tin, ảnh: BÁCH HỢP