Góc nhìn

Xử lý đến cấp nào?

07:55 | 30/01/2019
Theo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đang lấy ý kiến, hai phương án được Bộ Nội vụ đưa ra là: Quy định xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đã nghỉ hưu; hoặc chỉ áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên.

Nhiều ý kiến không khỏi băn khoăn khi một trong hai phương án đề nghị xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã rời cương vị nhưng có vi phạm khi còn đương chức chỉ áp dụng với cấp thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên. Nghĩa là chỉ áp dụng quy định đối với những người giữ chức vụ, quyền hạn nhất định mà không quy định chung đối với tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

Có thể nếu quy định xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong quá trình công tác nay đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, sẽ phải thụ lý và giải quyết một số lượng khá lớn. Cũng có thể ở cấp thấp hơn thì khó có thể có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng... Tuy nhiên, nếu quy định chỉ cấp thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên mới bị xử lý sẽ mặc nhiên tạo ra những trường hợp ngoại lệ, bất công. Cùng vi phạm, sao người bị xử lý, người không?

Thời gian qua, việc kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu, hủy bỏ tư cách “nguyên bộ trưởng, nguyên bí thư, nguyên chủ tịch...” ở các bộ, ngành, địa phương, vì những sai phạm mà họ gây ra khi còn đương chức, chính là những nỗ lực đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng đạo đức, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ chủ chốt trong các cơ quan của Đảng và chính quyền. Những hình thức kỷ luật ấy cho thấy tinh thần kiên quyết làm trong sạch đội ngũ, gìn giữ thanh danh, làm cho Đảng ngày một trong sạch vững mạnh hơn, trên tinh thần “không có vùng cấm”, rằng không có chuyện “hạ cánh an toàn”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ngay cả khi nghỉ hưu, nếu phát hiện sai phạm, phải có hình thức xử lý đích đáng. Cần truy cứu trách nhiệm hình sự nếu những sai phạm của họ gây hậu quả nghiêm trọng cho Nhà nước, công dân, hoặc liên quan đến tham nhũng. Nếu chưa đến mức xử lý hình sự, nhưng đã đến mức khai trừ khỏi Đảng, xóa toàn bộ các chức vụ cũ, không trả lương hưu, buộc bồi thường thiệt hại nếu gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng thì cũng là việc nên làm, để không chỉ người đương chức biết sợ, mà người về hưu cũng không thể xem thường kỷ luật.

Nếu Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đưa phương án xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đã nghỉ hưu sẽ mở rộng đến các cấp thấp hơn, thể chế hóa nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật. Nếu ai cũng ý thức được rằng nếu vi phạm, dù ở cấp nào, cương vị nào đều bị xử lý nghiêm minh, dù đã “hạ cánh” hay chuyển công tác, thì họ đều phải suy nghĩ, chùn tay trước hành vi vi phạm.

Chi An