Khuyến khích chế biến sâu

08:21 | 13/12/2018
Khai thác khoáng sản đem lại nguồn kinh tế lớn cho địa phương, tuy vậy môi trường sống là vô cùng quan trọng. Để đạt được hiệu quả quản lý nhà nước cao tỉnh Hà Giang luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, thông qua hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thanh tra, kiểm tra nhằm quản lý tốt tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Hà Giang, hiện nay trên địa bàn có 54 mỏ và điểm mỏ đã được UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) cấp giấy phép khai thác cho 44 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia khai thác, chế biến khoáng sản. Những năm trước đây, hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu là khai thác thủ công, khai thác quy mô nhỏ và vừa, chỉ dừng lại ở mức quặng và tinh quặng để xuất khẩu. Tổng doanh thu ngành khai khoáng của tỉnh Hà Giang từ năm 2007 - 2010 đã đạt hàng trăm tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho một bộ phận lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 3 - 4 triệu đồng/người.


Theo Sở TN - MT tỉnh Hà Giang, thời gian gần đây Sở đang tập trung triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, năm 2017 đã thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành 5 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (trong đó 4 dự án khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 1 dự án khoáng sản kim loại), tổng số tiền phê duyệt và thu nộp ngân sách là 570,7 triệu đồng, nâng tổng số tiền đã phê duyệt lên tới 294,4 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu nộp 32,09 tỷ đồng, số tiền còn lại trên 262,31 tỷ đồng. UBND tỉnh Hà Giang cũng cấp 20 giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường; 4 giấy phép khai thác khoáng sản (2 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 2 giấy phép khai thác khoáng sản kim loại); đăng ký 1 điểm mỏ cát, sỏi thôn Cốc Soọc, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, vào khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong trường hợp không phải cấp giấy phép khai thác cho Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 6 để phục vụ xây dựng công trình thủy điện Sông Chảy 6.

Đồng thời, Sở TN - MT đã tiến hành các đợt rà soát, đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của các đơn vị chậm triển khai, dừng hoạt động và vi phạm trong nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhờ đó, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các đơn vị được nâng lên, góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Giám đốc Sở TN - MT tỉnh Hà Giang Hoàng Văn Nhu cho biết: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã chỉ rõ xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ trong khai thác chế biến, nhằm khai thác triệt để, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; khuyến khích chế biến sâu để sản xuất các sản phẩm mới, có thương hiệu, giá trị cao đáp ứng thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo giá trị gia tăng cao của khoáng sản. Đồng thời đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng, tăng năng suất, hạ giá thành khai thác và bảo đảm phát triển bền vững...”.

Ngoài ra, để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có, ngoài việc tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, Sở đã đưa ra nhiều giải pháp để quản lý tốt lĩnh vực này. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý khoáng sản trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định quản lý khoáng sản ở địa phương cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế. Như vậy, mới bảo đảm  việc khai thác, sử dụng hiệu quả khoáng sản, tiết kiệm và gắn với bảo vệ môi trường. Không những vậy, cần phải quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

“Sở tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường. Mặt khác, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và kiểm soát ô nhiễm, không để phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; thực hiện nhiều giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (điển hình như các huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Hoàng Su Phì) ” - ông Hoàng Văn Nhu nói.

Tùng Lâm