Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Chưa rõ tổ chức thực hiện ra sao

07:27 | 03/12/2018
Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại như thế nào là vấn đề vướng nhất trong dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Chia sẻ với sự lúng túng của cơ quan chủ trì soạn thảo khi đây là vấn đề mới, chưa từng có tiền lệ trong thực tế song các ĐBQH cũng cho rằng, các điều khoản liên quan đến vấn đề này cần được thiết kế lại, ít nhất, nhìn vào quy định cũng phải biết sẽ tổ chức thực hiện như thế nào, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan liên quan ra sao...

ĐBHQ Hồ Thị Kim Ngân (Bắc Kạn): Chưa thực sự như mong đợi


Nội dung rất mới trong Bộ luật Hình sự 2015 là: Thi hành hình phạt đối với pháp nhân thương mại. Hình phạt đối với pháp nhân thương mại cũng đã thể hiện trong các nội dung của Bộ luật Hình sự. Nhưng khi có hình phạt như vậy rồi thì pháp nhân thương mại phải thực hiện thi hành quyết định của Tòa án như thế nào? Tôi nghiên cứu dự thảo Luật cũng như toàn bộ văn bản hồ sơ liên quan về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại thì thấy chưa thực sự được như mong đợi.

Dự thảo Luật phải có các nội dung thật sự cụ thể thì tổ chức triển khai thực hiện sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, các quy định trong dự thảo Luật hầu như đều giao cho Chính phủ quy định, hướng dẫn chi tiết.

Tôi chia sẻ với quan điểm của Chính phủ vì đây là nội dung rất mới, lần đầu tiên được quy định nên cần thiết thể hiện ở một nghị định sẽ phù hợp hơn, sau này trong quá trình triển khai thực hiện cũng như tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới nếu cần sửa đổi thì sửa đổi nghị định không phải sửa đổi luật. Nhưng nội dung thể hiện trong luật cũng cần nghiên cứu làm sao nhìn vào đó có thể tổ chức triển khai được luôn.

Ví dụ, dự thảo Luật giao cho cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại là một đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện khi pháp nhân thương mại vi phạm có quyết định thi hành án thì cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực có hoạt động thương mại như cơ quan đã cấp giấy đăng ký kinh doanh cũng phải là chủ thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Tôi đề nghị trong điều luật quy định cho các cơ quan này, ví dụ như Điều 169, các điều liên quan ở đây là Điều 184, Điều 180, những quy định cụ thể liên quan đến từng hình phạt của cơ quan quản lý nhà nước thì cần cụ thể chứ không chỉ là quy định chung chung, không rõ nét như dự thảo Luật thì không biết sẽ tổ chức triển khai thi hành như thế nào? Lẽ ra trong hồ sơ kèm theo có nghị định quy định chi tiết nội dung này thì đại biểu hình dung dễ hơn.

Hay việc quy định cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quân khu thực hiện cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại. Vậy thì việc cưỡng chế này cũng phải có  những nội dung cụ thể.

Nhìn chung, với những nội dung trong dự thảo Luật, tôi rất băn khoăn về nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện các hoạt động liên quan đến pháp nhân thương mại.       

ĐBQH Nguyễn Hữu Chính (Hà Nội):  Quy định ngay trong Luật là hoàn toàn khó


Về hướng dẫn cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân, Bộ luật Dân sự có hiệu lực năm 2017, chúng ta cũng chưa có pháp nhân nào thi hành cưỡng chế. Cưỡng chế có hậu quả pháp lý rất lớn: Một là dừng hoạt động một thời gian hoặc dừng hẳn; hai là dừng hẳn, chế tài đối với hoạt động này là cực lớn. Khi dừng hẳn đối với pháp nhân thương mại đó thì lực lượng công nhân hoặc giải quyết tài sản như thế nào, bảo hiểm xã hội đối với người lao động ra sao... Trong dự thảo Luật quy định các hình thức xử lý đó tôi thấy chưa phù hợp, cần có hướng dẫn riêng. Khi quy định chi tiết thi hành án đối với pháp nhân thương mại trong lĩnh vực nào thì Chính phủ phải hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực đó. Luật Thi hành án hình sự chỉ có cơ quan tòa án, cơ quan công an là người thực thi, có thể ra lệnh cấm hoạt động thì được còn nếu yêu cầu các cơ quan này giải quyết hậu quả của việc cấm đó đưa vào dự thảo Luật này thì hoàn toàn khó. Tôi đề nghị cân nhắc kỹ. Phải có văn bản của Chính phủ, tức là văn bản dưới luật để quyết định. Cũng như trước đây tất cả nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự cần sự hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán tối cao, UBTVQH.

ĐBQH Nguyễn Tạo (Lâm Đồng): Có nên khuyến khích pháp nhân thương mại “lấy công chuộc tội”?

Vấn đề pháp nhân được điều chỉnh trong Bộ luật Hình sự có liên quan tới phạt tiền, tước, cấm hoạt động vĩnh viễn, có thời hạn một số ngành nghề của pháp nhân. Tuy nhiên trong dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) thì chưa tương ứng.


Pháp nhân vi phạm có liên quan tới đời sống, quyền lợi của người lao động. Pháp nhân bây giờ đa ngành, đa lĩnh vực. Chúng ta tước của người ta một số quyền, một số ngành vì nó có mối liên hệ giữa UBND cấp phép, phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực tế có một điều là phối hợp giữa các cơ quan, giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các cấp được cấp phép theo bộ thủ tục hành chính hiện nay có độ vênh. Vấn đề này khắc phục hoài không được. Nhiều anh phạm tội đang thi hành án tại trại này ra xin chữa bệnh nhưng cầm chứng minh nhân dân thành lập pháp nhân ở tỉnh khác, đến khi bắt được ở tội sau thì mới biết người này đang ở trong tù. Đây là thực tiễn mà chúng tôi vẫn thường gặp. Bây giờ phối hợp như thế nào trong thi hành án hình sự đối với pháp nhân?

Tôi cho rằng đây là việc phải chuẩn bị hết sức kỹ, có sự kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên nghiệp, như cơ quan cấp giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh hiện nay của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan cấp giấy phép hiện nay là UBND các cấp hoặc các cơ quan chức năng khác và phối hợp cùng với công an thì mới xử lý được việc này. Trong quá trình triển khai nếu các điều luật của mình thiết kế vẫn có độ vênh như vậy thì  rất khó.

Điều 11 về các cơ quan tổ chức thi hành án, lần này, có đề cập tới UBND xã, phường, thị trấn nhưng các cơ quan chức năng khác thì chúng ta chưa đề cập tới. Mà “các cơ quan khác” này mới là cơ quan chính trong việc tổ chức thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Hay một vấn đề khác, đối với một người phạm tội thì chúng ta có chính sách giảm án, có tha tù trước thời hạn. Nhưng đối với pháp nhân thì sao? Ví dụ, một pháp nhân bị cấm thời hạn hoạt động trong 1 năm nhưng trong 3 tháng người ta đã khắc phục được hậu quả, phục hồi tình trạng ban đầu và chấp hành xong các hình phạt tiền… thì chúng ta có giảm thời gian bị cấm hoạt động không? Tại sao không có một điều kiện để khuyến khích người ta “lấy công chuộc tội” hay thực hiện một điều tốt hơn? Quy định như vậy thì giải quyết việc làm, giao lưu thương mại dân sự trong xã hội sẽ tốt hơn.

Nguyễn Bình ghi; Ảnh: Q. Khánh - L. Hiển