Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Nên giao cho cơ quan nào?

07:26 | 03/12/2018
Một trong những nội dung của dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) là quy định cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Chưa đồng tình với quy định này, nhiều ý kiến cho rằng, nên chuyển thẩm quyền thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại cho cơ quan thi hành án dân sự để vừa bảo đảm phù hợp với hình phạt, vừa tập trung đầu mối tổ chức thi hành án, không làm tăng bộ máy.

Có tăng bộ máy?

Theo quy định của dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có nhiệm vụ tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án của Tòa án, lập hồ sơ theo dõi chung việc thi hành án của pháp nhân thương mại; thực hiện chuyển giao tài liệu có liên quan cho Cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại để tổ chức thi hành quyết định thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại và các cơ quan khác có liên quan giám sát, việc chấp hành án, biện pháp tư pháp của pháp nhân thương mại; cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại; thực hiện thống kê, báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng về kết quả thi hành án theo định kỳ 6 tháng, theo năm; chủ trì, phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan.

Chính phủ cho rằng, việc sửa đổi này nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, không làm phát sinh đầu mối mới về cơ quan quản lý thi hành án hình sự. Tuy vậy, khi cho ý kiến về dự thảo Luật, nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với quan điểm này.

Từ thực tế công tác thi hành án vừa qua, ĐBQH, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang Phạm Hồng Phong cho biết, các bản án hình sự có trách nhiệm dân sự như thu hồi tiền thì thuộc thi hành án dân sự. Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại có cả hình thức phạt tiền và rút giấy phép, không cho kinh doanh nhưng dự thảo Luật lại giao nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại cho công an. Cục Thi hành án dân sự đã và đang làm việc này, bây giờ, dự thảo Luật lại giao cho công an làm thì có nên hay không? Có tăng bộ máy hay không? ĐB Phạm Hồng Phong cho rằng, quy định công an thực hiện việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại như vậy là “rất nặng nề”. 

Không phù hợp với chức năng

Cơ quan thi hành án hình sự nên tập trung vào tổ chức thi hành án phạt tù và nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo đối với người phải thi hành án phạt tù trong điều kiện quá tải như hiện nay. Do vậy, không nên giao cho cơ quan thi hành án hình sự làm việc về hành chính, dân sự. Điều này thực sự không phù hợp với chức năng chính của cơ quan thi hành án hình sự.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Bùi Văn Xuyền

Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại là vấn đề khó, các biện pháp cưỡng chế thực hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người lao động. Do đó, dự thảo Luật phải đánh giá kỹ tác động để có những quy định thật cụ thể, chặt chẽ. ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre) cho rằng, phải quy định cụ thể trong luật về thủ tục cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại vì đây là vấn đề mới. Nhưng trong dự thảo Luật, những quy định liên quan đến vấn đề này mới chỉ dừng lại ở việc phân công nhiệm vụ của các cơ quan. Việc quy định không đầy đủ, không khoa học, không cụ thể các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại cũng đồng nghĩa với việc sửa đổi luật chưa đạt được mục đích đề ra.

Cũng theo ĐB Nguyễn Thị Lệ Thủy, bản chất việc thi hành án cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại chỉ là biện pháp hành chính, biện pháp áp dụng không giống với việc áp dụng hình phạt như đối với các cá nhân như: Bỏ tù, tử hình. Đồng thời, các biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại chủ yếu được thực hiện bên ngoài trại giam. Do đó, cần cân nhắc và nên chuyển giao nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại cho cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành sẽ phù hợp hơn.

Trong khi đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Thanh Vân phân tích: Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại chủ yếu có 3 hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ vĩnh viễn không cho phép hoạt động - “khóa sổ” pháp nhân và có nhiều hình phạt bổ sung khác. Tuy nhiên, những hình phạt này chủ yếu vẫn là biện pháp hành chính, kinh tế, dân sự theo hướng tước bỏ các quyền lợi. Do đó, để cơ quan thi hành án của quân đội, công an thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại là không cần thiết, ĐB Lê Thanh Vân nói.

Đồng quan điểm này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Bùi Văn Xuyền cho rằng, thực chất của các hình phạt đối với pháp nhân thương mại không phải là hình phạt tù. Do vậy, giao cho cơ quan thi hành án hình sự tổ chức thi hành các hình phạt này không thực sự phù hợp. Hơn nữa, tổ chức thi hành án của cơ quan thi hành án hình sự với cơ quan thi hành án dân sự rất khác nhau. Cơ quan thi hành án dân sự được tổ chức đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở, gồm Tổng cục Thi hành án dân sự, thi hành án dân sự tỉnh, thi hành án dân sự huyện. Hoạt động của pháp nhân thương mại đóng trụ sở ở hầu hết địa bàn xã, phường, huyện, quận và cấp tỉnh. Do vậy, để tạo thuận lợi trong công tác quản lý, theo dõi và tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại thì nên giao cho cơ quan thi hành án dân sự sẽ hợp lý hơn.

Hà An