Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát về phát triển toàn diện trẻ em

16:51 | 11/10/2018
Sáng 11.10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát về phát triển toàn diện trẻ em tại các tỉnh Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức khảo sát về việc phát triển toàn diện trẻ em giai đoạn từ 0 - 8 tuổi tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên. Đợt khảo sát nhằm nghiên cứu, đánh giá về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ em tại các địa phương sau một năm triển khai thực hiện Luật Trẻ em 2016; trên cơ sở thực trạng phát triển toàn diện trẻ em tại các tỉnh để có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị

Theo kết quả khảo sát, về công tác giáo dục - đào tạo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực cho việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho các tỉnh và đất nước; về cơ bản hoàn thành chương trình xóa nạn mù chữ, phổ cập mầm non 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, công tác giáo dục - đào tạo cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Quy mô phát triển trường, lớp học chưa đồng đều giữa các vùng miền, cơ hội đến trường của trẻ em ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế, chưa bền vững. Công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn ở nhiều trường mầm non còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng thiếu giáo viên vẫn kéo dài chưa được khắc phục, tỷ lệ giáo viên/lớp còn thấp; đội ngũ vừa thiếu, vừa yếu và không ổn định. Những yếu tố trên là nguyên nhân dẫn đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ còn thấp và chênh lệch đáng kể so với các vùng, miền trong cả nước.


Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha, cần quy định rõ ngân sách dành cho công tác trẻ em

Công tác y tế ở khu vực miền núi từng bước được hiện đại hóa, đầu tư trang thiết bị đồng bộ; chất lượng chẩn đoán, điều trị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, trong đó có trẻ em được nâng lên. Mạng lưới y tế đã có mặt ở gần 95% thôn, xã. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ số về làm mẹ an toàn đã được cải thiện rõ rệt, tỷ suất tử vong sơ sinh, tử vong dưới 1 tuổi (chiếm 28%), dưới 5 tuổi, tỷ số bà mẹ mang thai chết giảm dần qua các năm. 100% xã, thôn, buôn, làng đều có cộng tác viên dinh dưỡng (dưới sự tài trợ của UNICEF thông qua dự án…); lồng ghép chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi với các chương trình mục tiêu quốc gia khác như tiêm chủng mở rộng, uống Vitamin A… Một số chỉ tiêu về dinh dưỡng chưa đạt, thấp so với toàn quốc; một số trẻ quay trở về tình trạng suy dinh dưỡng nặng sau khi hết đợt cung cấp sản phẩm phục hổi dinh dưỡng. Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất, tại một số trạm y tế chưa có đường truyền internet hoặc chất lượng đường truyền thấp nên không thể áp dụng phần mềm trực tiếp vào buổi tiêm chủng; tỷ lệ phụ nữ mang thai sinh tại nhà vẫn còn cao.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Trọng Khôi (giữa) cho rằng, một số chính sách về trẻ em hiện nay bất cập, gây khó khăn cho công tác triển khai ở địa phương

Công tác bảo vệ trẻ em đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ. Các địa phương đã xây dựng và vận hành hệ thống bảo vệ trẻ em từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp tình trạng lạm dụng, ngược đãi trẻ em được quan tâm, đưa vào quy trình thiết lập hồ sơ quản lý từng trường hợp; xây dựng kế hoạch can thiệp, kết nối dịch vụ đáp ứng tốt yêu cầu khi trẻ bị xâm hại, bạo lực. Ngoài tăng cường tuyên truyền, cung cấp tài liệu, các địa phương còn lồng ghép nội dung về bảo vệ quyền trẻ em vào các câu lạc bộ bảo vệ trẻ em.

Các chuyên gia cơ bản nhất trí với bố cục cũng như nội dung dự thảo báo cáo, đã bám sát các vấn đề liên quan đến phát triển toàn diện trẻ thơ hiện nay. Các đại biểu đề nghị báo cáo đánh giá kỹ hơn tác động của chính sách; bổ sung các nguyên tắc trong thực hiện phát triển toàn diện trẻ em, các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển trẻ em gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Về các đề xuất, kiến nghị, cần tăng cường chính sách học song ngữ cho trẻ em người dân tộc thiểu số, bảo đảm các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; kết nối các dịch vụ phát triển toàn diện trẻ em. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho công tác trẻ em; HĐND các địa phương phải có nghị quyết chuyên đề về công tác trẻ em và giám sát lĩnh vực này…

Tin và ảnh: Ng.Anh