Giảm tải cho tư pháp cơ sở

07:49 | 10/10/2018
Rút ngắn thời gian thực hiện chứng thực, tăng thẩm quyền cho UBND cấp xã là những điểm mạnh của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Tuy nhiên, việc không lưu trữ khi chứng thực bản sao đã khiến cho công chức tư pháp khó khăn khi xuất hiện những trường hợp giả mạo.

Áp lực cho công chức tư pháp

Nghị định số 23/2015 quy định chứng thực bản sao từ bản chính thì không lưu trữ. Với quy định này, thực tế có thể phát sinh trường hợp bản sao đã được chứng thực nhưng người yêu cầu chứng thực có hành vi gian dối là sửa chữa bản sao sau khi đã được chứng thực. Nếu không lưu trữ bản sao thì cơ quan thực hiện chứng thực không có cơ sở để đối chiếu khi có tranh chấp, sai sót xảy ra. Mặt khác, làm thế nào để phân biệt văn bằng, giấy tờ giả trong khi công chức tư pháp, hộ tịch phải kiêm nhiệm hàng chục đầu việc khác nhau, từ chứng thực bản sao giấy khai sinh, khai tử, xác nhận hộ khẩu, sơ yếu lý lịch thông thường cho đến hòa giải, thi hành án...  Hiện nay, cán bộ làm công tác chứng thực phải đảm nhiệm 23 đầu việc nhưng chưa có cán bộ chuyên trách mà đang phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau.

Thủ tục hành chính tại xã Cán Tỷ, Quản Bạ, Hà Giang Ảnh: Quốc Sơn

Đại diện UBND tỉnh Kiên Giang nêu thực tế, vì không lưu bản gốc nên khi có tranh chấp xảy ra, cơ quan, tổ chức thực hiện việc chứng thực không có cơ sở để đối chiếu với bản sao đã được chứng thực trước đó. Điều này gây áp lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chứng thực nhất là đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng tốt nghiệp được làm giả tinh vi. Đồng tình với ý kiến trên, đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, quy định khi chứng thực bản sao từ bản chính thì không phải lưu đã giảm bớt được thủ tục không phải thành lập hội đồng để tiêu hủy như trước đây. Tuy nhiên, thực tế không hiếm trường hợp bản sao đã được chứng thực nhưng vẫn bị sửa chữa vì mục đích của người sử dụng, nhất là bằng tốt nghiệp các loại, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

Vướng vì luật vênh

 Nghị định 23/2015 quy định chỉ thực hiện một thủ tục chứng thực chung về hợp đồng, giao dịch, không quy định các thủ tục riêng và giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản cho UBND cấp xã.

Điểm g, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 15/2014/TT- BCA của Bộ Công an quy định: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã/phường/thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”. Đây là quy định được đánh giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện chuyển quyền sở hữu xe của cá nhân. Đến nay, quy định này vẫn còn hiệu lực, do vậy hiện nay người dân khi liên hệ đến cơ quan công an làm thủ tục đăng ký sang tên thì được hướng dẫn làm giấy bán, cho, tặng, xe của cá nhân theo mẫu, sau đó được hướng dẫn về UBND xã/phường/thị trấn chứng thực đối với chữ ký của người bán, cho, tặng, cho xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Tuy nhiên, tại Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định “giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác”  - tức là chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản. Về bản chất pháp lý, giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân là hợp đồng mua bán. Vì vậy, cần phải lập thành hợp đồng, phải được công chứng, chứng thực theo quy định của Luật Công chứng và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Hơn nữa, Điều 35, Luật Hôn nhân và gia đình quy định, việc định đoạt tài sản chung thì phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp này, để tránh rủi ro khi thực hiện chứng thực chữ ký thì trong giấy bán, cho, tặng xe cần ghi đầy đủ thông tin và có chữ ký của cả vợ, chồng.

Thực tế triển khai Nghị định 23/2015 cho thấy, để tránh rủi ro pháp lý, công chức tư pháp thường áp dụng Nghị định 23/2015 hơn là quy định tại Thông tư 15/2014, mặc dù quy định tại Thông tư thuận tiện cho người dân. Đại diện UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đề xuất, trong khi chưa ban hành được luật về chứng thực, thì các bộ liên quan cần thống nhất thủ tục hành chính các hợp đồng, giao dịch liên quan đến Thông tư số 15/2014 và Nghị định 23/2015; đồng thời ban hành các biểu mẫu liên quan đến việc mua bán, tặng cho tài sản và các giao dịch dân sự để tránh tình trạng lúng túng, góp phần giảm tải cho công chức tư pháp cơ sở. 

Phạm Hải