Sổ tay

Tăng cường giám sát cộng đồng

08:38 | 09/10/2018
Mặc dù các hành vi đốt chất thải gây khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí là vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, được quy định rất rõ tại các điều, khoản luật, tuy nhiên, tình trạng đốt chất thải, phụ phẩm công nghiệp, đặc biệt là hoạt động tái chế tại các làng nghề bằng hình thức đốt hở, đốt ngoài trời là một trong những thách thức đối với công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

Theo số liệu thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt khoảng hơn 24,5 triệu tấn; chất thải rắn công nghiệp 8,1 triệu tấn và khoảng 800.000 tấn chất thải nguy hại. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực các thành phố mới đạt khoảng từ 70 - 85%. Riêng đối với khu vực nông thôn tỷ lệ này tương đối thấp, chỉ đạt từ 40 - 55%. Hệ lụy là, hoạt động đốt hở tại các cơ sở tái chế chất thải quy mô nhỏ ở các làng nghề và việc đốt ngoài trời các phế phẩm công nghiệp như vỏ dây điện, đồ nhựa… được tiêu hủy bằng phương thức đốt bỏ đang diễn ra tương đối phổ biến.

Đơn cử về hệ lụy ô nhiễm từ hoạt động đốt rác từ chất thải công nghiệp có thể dễ dàng bắt gặp ở làng da giày Phú Yên, Phú Xuyên (Hà Nội), hay làng đúc nhôm xã Thanh Bình (Nam Trực, Nam Định)... Theo ghi nhận, tại các địa phương này, hàng nghìn người dân đang phải sống chung với cảnh môi trường bị ô nhiễm do người dân đốt rác thải công nghiệp bừa bãi. Ðáng lo ngại, việc đốt rác thải công nghiệp ngoài trời từ các làng nghề này không chỉ gây hậu quả trước mắt như ô nhiễm không khí, bụi, khói… mà trong quá trình đốt còn phát sinh các chất dioxin, phu-ran, nhất là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tồn tại bền vững trong môi trường (POP). Về lâu dài, nếu người dân tiếp xúc với các chất POP thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ đó ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai…

Theo các chuyên gia về môi trường cho biết, Việt Nam đã tham gia Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), trong đó có quy định thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm liên tục sự phát sinh không chủ định các chất POP từ hoạt động sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, hoặc xử lý chất thải. Ðể thực hiện các quy định trên, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1598/QÐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về POP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu quản lý, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải, xử lý và tiến tới loại bỏ các chất POP ở Việt Nam, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, phát triển bền vững tại Việt Nam và hội nhập quốc tế... Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường (năm 2014) cũng có những điều, khoản nghiêm cấm hành vi như thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí… Chất thải phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy.

Tuy nhiên, thực tế việc quản lý chất thải rắn ở nước ta còn nhiều hạn chế: Việc phân loại chất thải công nghiệp tại nguồn chưa phổ biến; chất thải công nghiệp thường được thu gom cùng với chất thải sinh hoạt, hoặc chất thải nguy hại. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này, qua trao đổi với chính quyền địa phương tại một số làng nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được biết: Bên cạnh việc người dân thiếu ý thức, thì do thiếu cơ sở xử lý chất đốt, chế tài xử phạt chưa nghiêm đã dẫn đến tình trạng người dân các làng nghề “vô tư” xả, đốt rác bừa bãi ở các bờ ngòi, sông, ao hồ...

 Để xử lý triệt để tình trạng này, ngành chức năng cần sớm ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch thân thiện với môi trường trong quá trình xử lý. Trước mắt, để hạn chế tình trạng đốt chất thải công nghiệp một cách triệt để thì bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, công tác tuyên truyền và huy động người dân cùng vào cuộc tham gia giám sát là hết sức cần thiết.

Trần Hải