Sổ tay

Phải rõ trách nhiệm

08:53 | 01/10/2018
Với 753 cơ sở y tế công lập, 3.695 cơ sở y tế tư nhân đang đóng trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, số lượng lớn cơ sở y tế này đã góp phần không nhỏ trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải y tế ngày càng gia tăng, đòi hỏi TP Hà Nội phải có biện pháp quản lý, xử lý các cơ sở vi phạm nghiêm khắc hơn.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, trên địa bàn, nước thải y tế phát sinh khoảng 10.442m3/ngày; chất thải rắn y tế phát sinh khoảng 26.531kg/ngày (trong đó chất thải nguy hại khoảng 7.457kg/ngày và chất thải thông thường khoảng 19.074kg/ngày)… Theo nhận định của ngành chức năng, lượng chất thải này nếu không được quản lý, xử lý tốt sẽ là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, nguy hại đến sức khỏe…

Thực tế, để xử lý chất thải y tế, hàng năm, Sở Y tế Hà Nội đều có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác quản lý; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố… Kết quả đến nay, đối với chất thải rắn y tế, 100% cơ sở y tế hợp đồng thuê công ty môi trường địa phương thu gom, xử lý và hầu hết các cơ sở y tế thuê xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình tập trung. Về xử lý nước thải y tế, các bệnh viện đều có hệ thống xử lý nước thải y tế phát sinh được thu gom, xử lý đáp ứng theo quy định trước khi xả thải ra môi trường…

Tuy nhiên, trong công tác quản lý chất thải rắn, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cũng gặp những khó khăn, bất cập do thiếu kinh phí đầu tư: Kinh phí mua hóa chất, vật tư làm sạch môi trường, kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tiêu hủy chất thải rắn y tế... còn hạn chế. Các khu lưu chứa chưa đáp ứng theo yêu cầu về vị trí, diện tích, cũng như điều kiện lưu giữ (chưa xây dựng kiên cố, chưa có hàng rào phân khu riêng biệt, chật hẹp, sát khu dân cư). Các trạm y tế xã, phường, thị trấn nằm rải rác trên địa bàn, lượng rác thải y tế phát sinh ít nên gặp rất nhiều khó khăn cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý. Đối với công tác quản lý nước thải y tế, hệ thống xử lý nước thải y tế đã quá cũ, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu… Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước thải, rác thải y tế có lúc, có nơi bị “tuồn” ra ngoài, không thể kiểm soát.

Trước thực trạng trên, để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, Sở Y tế Hà Nội sẽ rà soát, xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí đề xuất với UBND thành phố từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế; kiến nghị các bộ, ngành theo thẩm quyền tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trực thuộc bộ, ngành đóng trên địa bàn; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong ngành y tế về quản lý chất thải y tế; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chất thải y tế, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải y tế…

Các giải pháp Sở Y tế Hà Nội đưa ra như trên là cần thiết. Song trước mắt, để quản lý tốt chất thải y tế, các cơ sở y tế cần phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo, các khoa phòng và cá nhân trong công tác quản lý. Cụ thể, hàng ngày, các bệnh viện cần phân công cán bộ theo dõi, vận hành thực hiện ghi chép hoạt động của hệ thống vào sổ theo dõi vận hành theo đúng quy định; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý chất thải tại đơn vị và có hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật nếu có vi phạm; tăng cường truyền thông, đào tạo về quản lý chất thải cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các có đối tượng liên quan.

Trần Hải