Sổ tay

Phí thẩm định bao nhiêu là đủ?

07:36 | 16/09/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có đề xuất mới tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 230/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản. Theo đề xuất này, mức phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (S/C) sẽ được tính theo nguyên tắc: “Số tàu x 10.000 đồng/tàu) + (số tấn x 30.000 đống/tấn), không có mức trần tối đa; mức phí thẩm định chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu cũng tính theo số tàu cung cấp nguyên liệu là “số tàu x 20.000 đồng/tàu”.

Đề xuất này đã nhận được phản hồi của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cũng như doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực chế biến, khai thác thủy sản.  Cụ thể, đề xuất tính phí S/C dựa trên một biến số (số tàu cung cấp nguyên liệu, gồm tàu khai thác hoặc tàu vận chuyển) không phù hợp với điều kiện tại Việt Nam là phải thu gom từ nhiều tàu. Theo khảo sát gần đây nhất của VASEP, các giấy S/C đã cấp cho sản lượng nhỏ hơn 10 tấn/giấy là chiếm đa số; tiếp theo là sản lượng từ 11 - 30 tấn/giấy, riêng sản lượng lớn hơn 31 tấn/giấy là không nhiều và thường từ 10 - 40 tàu cá/giấy. Với cách tính phí thẩm định cấp S/C dựa trên số tàu thì mức phí phải nộp có khả năng tăng cao và cũng gây khó khăn hơn trong quá trình tính toán mức phí mỗi lần xác nhận.

Với đề xuất “30.000 đồng/tấn” trong công thức, VASEP cho rằng, hầu hết UBND các tỉnh có cảng cá đều thực hiện mức phí dịch vụ hàng hóa qua cảng cá áp dụng cho thủy sản đang đa số ở mức 15.000 đồng - 20.000 đồng/tấn, đúng theo quy định tại Luật Phí, lệ phí 2015 và Nghị định 80/2012 về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Chính vì thế, nên áp dụng mức “15.000 đồng/tấn” thay vì mức “30.000 đồng/tấn” như trong đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Liên quan đến mức phí thẩm định chứng nhận (C/C), VASEP cho rằng, không nên tính mức phí C/C theo số tàu để tránh gây phức tạp trong quá trính tính phí mà nên là mức cố định. Theo đó, mức phí này có thể xem xét là 100.000 đồng/lần cấp mới và “không thu phí cho cấp lại giấy chứng nhận”. Hiện tại, mức phí của các hoạt động cấp giấy chứng nhận tương tự cũng đang áp dụng mức phí này như phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu trong trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ;  riêng phí cấp giấy C/O của Bộ Công thương được miễn phí theo công văn hướng dẫn số 1131/VPCP-KTTH ngày 23.2.2009 của Văn phòng Chính phủ (phí này trước ngày 1.3.2009 cũng chỉ là 50.000 đồng/lần).

Trước đó, cũng tại dự thảo này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề xuất tiếp cận mức phí thẩm định xác nhận hải sản khai thác từ cố định “700.000 đồng/lần” sang dạng công thức biến đổi “150.000 đồng + (số tấn x 20.000 đồng/tấn) tối đa không quá 700.000 đồng/lần”; và phí thẩm định chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu là “50.000 đồng/lần”. Đề xuất này đã nhận được sự đồng tình của các DN thủy sản cũng như các hiệp hội. Theo đó, nguyên tắc thiết lập phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (S/C) theo công thức biến đổi và phải có khống chế mức trần để không tạo ra mức phí quá cao cho mỗi lần xin xác nhận, làm gia tăng chi phí cho DN đồng thời bảo đảm hài hòa với thực tiễn công việc theo yêu cầu mà cảng cá thực hiện và phù hợp với cả các DN thu mua các loài thủy sản có khối lượng lớn và các DN thu mua các loài thủy sản có khối lượng nhỏ lẻ cho mỗi lần xin cấp S/C.

Nguyễn Minh