Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm từ cơ sở

09:54 | 18/08/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị 13/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); từ đầu năm 2018 đến nay, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong công tác bảo đảm ATTP.

Kiện toàn bộ máy, tổ chức

Trong 7 tháng năm 2018, tuyến quận, huyện, xã, phường Hà Nội lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra được hơn 32.000 cơ sở thực phẩm, tuyến thành phố kiểm tra 247 cơ sở. Qua đó, tiến hành xử phạt 1.578 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 4,4 tỷ đồng và tiêu hủy sản phẩm của 213 cơ sở.

Xác định rõ việc bảo đảm ATTP là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành, TP Hà Nội đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác ATTP, phân công, phân cấp quản lý rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Mặt khác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong bảo đảm ATTP, chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.

Tại các quận, huyện, thị xã, chủ tịch UBND trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo liên ngành ATTP của địa phương; chủ động tổ chức lực lượng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn tại các xã, phường, thị trấn, hàng tuần, chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND trực tiếp đi kiểm tra ATTP.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội TS. Nguyễn Khắc Hiền, công tác thanh tra, kiểm tra đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về ATTP của các cơ sở kinh doanh. Nhiều cơ sở đã đầu tư trang thiết bị mới, đồng bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ý thức vệ sinh môi trường. Cùng với đó, thành phố không ngừng mở rộng kênh phân phối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn thông qua siêu thị, cửa hàng tiện ích phủ khắp nội thành và cả ngoại thành.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn: Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy phép kinh doanh tại tuyến xã còn nhiều và phần lớn chưa đáp ứng các điều kiện bảo đảm ATTP; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ còn tồn tại, không bảo đảm vệ sinh môi trường, ATTP; sản xuất nông nghiệp manh mún và còn có tình trạng sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, nuôi trồng...

Trong khi đó, số lượng cơ sở áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như GMP, SSOP, HACCP... còn ít. Bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác ATTP liên ngành nông nghiệp, công thương, y tế tại cấp quận, phường còn thiếu; trình độ quản lý về ATTP còn hạn chế, chưa có chuyên trách về công tác quản lý chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản.


Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội tăng cường kiểm tra các đơn vị sản xuất bánh trung thu

Cần đẩy mạnh tuyên truyền 

Theo các chuyên gia, thực tế cho thấy ở đơn vị nào có sự tham gia quyết liệt của người đứng đầu thì ở đó công tác bảo đảm ATTP đạt kết quả cao. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đặt ra trong thời gian tới, đó là tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về ATTP của chính quyền các địa phương, nhất là đối với cấp cơ sở.

Theo TS. Nguyễn Khắc Hiền, thành phố sẽ đẩy mạnh phối hợp liên ngành; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, giám sát hậu kiểm việc thực hiện quy định của pháp luật về ATTP, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, siết chặt quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất sử dụng trong nông nghiệp như hóa chất bảo vệ thực vật trong sản phẩm rau, củ, quả; chất kháng sinh và chất cấm tăng trưởng trong sản phẩm thủy sản, gia súc, gia cầm. Đồng thời phát triển mạnh các vùng rau an toàn, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, quản lý các chợ, siêu thị; xây dựng, nâng cấp cơ sở kiểm nghiệm ATTP; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Cùng với việc tăng cường năng lực quản lý, thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời về thực trạng ATTP, khuyến khích cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Thanh Nguyên