Đề xuất mới về quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

17:29 | 17/08/2018
Bộ Ngoại giao đang dự thảo Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quy định về quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Theo dự thảo, tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện sau: Có văn bản xác nhận tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập; có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng; có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp chính sách phát triển kinh tế-xã hội, chính sách nhân đạo và quy định pháp luật của Việt Nam; triển khai hoạt động tài chính thông qua tài khoản mở tại một ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.

Người đại diện của tổ chức tại Việt Nam là người chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổ chức tại Việt Nam do người đứng đầu tổ chức bổ nhiệm và chỉ được hoạt động khi được Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chấp thuận bằng văn bản.

Về hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, dự thảo nêu rõ: Hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam phải theo đúng nội dung được quy định trong Giấy đăng ký đã được cấp.

Sau khi được cấp đăng ký, các tổ chức phải ký thỏa thuận hợp tác với đối tác tại các bộ, ngành, hoặc địa phương trước khi triển khai chương trình dự án.

Theo chinhphu.vn