Thực hiện Công ước về quyền của Người khuyết tật

Lồng ghép trong kế hoạch của địa phương

09:19 | 07/06/2018
Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý của đại biểu tại buổi tập huấn lập kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật (NKT) (Công ước CRPD) do Ủy ban quốc gia về NKT Việt Nam phối hợp cùng với Hội trợ giúp NKT Việt Nam (VNAH) tổ chức mới đây tại Hải Phòng.

Bước tiến trong bảo vệ quyền

Công ước CRPD được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào Ngày quốc tế NKT 3.12.2006 tại trụ sở chính của LHQ tại New York - Mỹ là điều ước quốc tế về nhân quyền đầu tiên trong thế kỷ XXI. Năm 2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước CRPD ghi dấu mốc quan trọng, nâng cao uy tín của Việt Nam trong thực thi quyền con người trên cơ sở tiếp thu những khuyến nghị của các Ủy ban chuyên môn của LHQ, giám sát, theo dõi việc thực thi các công ước quyền con người của các quốc gia thành viên.

Là một trong những quốc gia có số NKT khá cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với khoảng 7 triệu NKT, chiếm 7,8% dân số, những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ NKT, giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, NKT Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Trong bối cảnh đó, phê chuẩn CRPD là một cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích dành cho NKT. Đây là cơ sở pháp lý để Việt Nam thể hiện quan điểm nhất quán đối với thế giới trong lĩnh vực nhân quyền nói chung và NKT nói riêng.

Đánh giá việc thực thi Công ước CRPD, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội Phạm Trọng Cường khẳng định, sự ra đời và tồn tại của Công ước CRPD là bước tiến trong thực thi quyền con người. Trong đó, khẳng định mạnh mẽ và làm rõ các quyền con người của NKT trên cơ sở bình đẳng từ đó thiết lập cơ chế pháp lý để thúc đẩy, bảo vệ và đảm bảo các quyền của NKT. Với những nền tảng vững chắc này khi trở thành thành viên của Công ước CRPD, Việt Nam đã có những nền tảng tốt về quản trị vấn đề NKT.

Theo đó, khi gia nhập Công ước, Việt Nam đã ban hành một loạt chính sách trong đó nổi bật là Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền được đảm bảo an sinh xã hội của mọi công dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm bình đẳng về cơ hội và trợ giúp NKT; hệ thống pháp luật chuyên ngành tương đối đầy đủ, đồng bộ và cơ bản phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để bảo đảm và thực thi quyền của NKT. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại không ít thách thức như: Đời sống NKT vẫn gặp không ít khó khăn, một bộ phận người dân và xã hội vẫn coi NKT là gánh nặng, hệ thống trợ giúp cho NKT còn thiếu và chưa đồng bộ…

Chủ thể trong phát triển kinh tế

Đứng trước thách thức trên, làm thế nào để NKT được bảo đảm về quyền sống và tiếp cận bình đẳng là vấn đề đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Theo các đại biểu, việc thực hiện Công ước CRPD không chỉ giúp bảo đảm quyền NKT mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong việc thực thi và bảo đảm nhân quyền. Để triển khai có hiệu quả việc thực thi chính sách cho NKT, ông Phạm Trọng Cường cho rằng, việc lồng ghép thực hiện Công ước CRPD là biện pháp bảo đảm thực thi tốt quyền của NKT. Đồng thời, việc lồng ghép sẽ tạo mức độ hiệu quả toàn diện đối với các công trình, hạng mục đầu tư, giảm lãng phí, thất thoát, tránh được sự chồng chéo trong đầu tư, nâng cao tính trách nhiệm, chủ động của các cấp đối với NKT.

Thực tế cho thấy, ngay sau khi ký tham gia Công ước, Luật NKT năm 2010 đã quy định” Lồng ghép chính sách về NKT trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước LHQ về Quyền của NKT (Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21.6.2016). Các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đề án,chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đánh giá về việc triển khai còn hạn chế và chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân là do thiếu kế hoạch hành động cụ thể, thiếu nguồn lực thực hiện…

Theo các đại biểu, để việc lồng ghép nội dung thực hiện CRPD trong kế hoạch phát triển kinh tế đạt hiệu quả thì các địa phương cần bảo đảm tính đa dạng, phù hợp với NKT. Trong đó, đặt NKT như những người bình thường, ghi nhận giá trị của NKT như một phần của xã hội. Chính vì vậy, kế hoạch phát triển ngành, địa phương phải bao quát được sự đa dạng của xã hội. NKT là chủ thể nắm các quyền cơ bản và Nhà nước và các chủ thể khác có trách nhiệm tôn trọng quyền này. “Đảm bảo quyền của NKT là nhiệm vụ chung của xã hội. Do đó, việc đưa các tham số, tiêu chuẩn chủ yếu về quyền của NKT vào các cấp độ kế hoạch một cách phù hợp nhằm làm giảm bớt sự chênh lệch giữa các  vùng, miền sẽ tạo được sự công bằng, giảm bức xúc” - Trưởng ban Thể chế kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Thị Luyến khẳng định.

Thái Yến