Bạn đọc viết

Tinh gọn và hiệu quả

08:01 | 31/05/2018
Có nên thành lập hạt kiểm lâm trong vườn quốc gia hay không? Những trường hợp có hạt kiểm lâm sẽ trực thuộc đơn vị nào? - Là băn khoăn của không ít chuyên gia khi góp ý vào dự thảo Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Điểm mới của dự thảo Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng so với Nghị định 119/2006 là đối với các vườn quốc gia, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ có hạt kiểm lâm sẽ thuộc cục kiểm lâm hoặc chi cục kiểm lâm quản lý để thống nhất đầu mối tổ chức. Nhiều ý kiến đồng tình, thậm chí có kiến nghị, không thành lập các hạt kiểm lâm trong ban quản lý rừng đặc dụng. Bởi, ban quản lý rừng đặc dụng là đơn vị sự nghiệp, do đó việc tồn tại đơn vị quản lý hành chính là không hợp lý mà nên phát huy vai trò của chủ rừng trong việc tự bảo vệ, quản lý, phát triển, sử dụng rừng. Hơn nữa, xuất phát từ thực tế, có nhiều mô hình ban quản lý không có hạt kiểm lâm nhưng hơn chục năm qua không xảy ra tình trạng vi phạm nào về bảo vệ rừng. Hoặc có thể nhập các hạt kiểm lâm để quản lý liên vùng, liên huyện nhằm tránh tình trạng quản lý đơn lẻ, mang tính cục bộ.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, rừng đặc dụng có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên và tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng, kết hợp phòng hộ và bảo vệ môi trường. Do đó, việc giám đốc ban quản lý rừng kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm của ban quản lý rừng như hiện nay sẽ giúp quản lý hiệu quả hơn là việc sắp xếp, tách hạt kiểm lâm vốn thuộc ban quản lý rừng giao về chịu sự quản lý của chi cục kiểm lâm hay cục kiểm lâm. Đặc biệt đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, quản lý diện tích rừng lớn mà không có hạt kiểm lâm thì khó có thể xử lý các hành vi vi phạm lâm luật, chậm phát hiện các vụ phá rừng. Đối với kiến nghị thành lập hạt kiểm lâm liên huyện thì với việc quản lý địa bàn quá rộng sẽ dễ dẫn tới phát hiện chậm các vụ phá rừng, chưa kể, trách nhiệm người đứng đầu những hạt kiểm lâm liên huyện lại rất nặng nề, với chức trách nhiệm vụ quán xuyến địa bàn 3 - 4 huyện.

Thực tế theo Nghị định 119/2006 thì đối với vườn quốc gia có diện tích từ 7.000ha trở lên, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc biệt khác có diện tích từ 15.000ha trở lên, khu rừng phòng hộ đầu nguồn có diện tích từ 20.000ha trở lên có nguy cơ bị xâm hại cao, có thể thành lập hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, hạt kiểm lâm rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Nghị định lại không chỉ rõ hạt kiểm lâm rừng đặc dụng và rừng phòng hộ (do địa phương quản lý) trực thuộc chi cục kiểm lâm hay trực thuộc ban quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Hiện nay có những nơi hạt kiểm lâm rừng đặc dụng trực thuộc chi cục kiểm lâm nhưng cũng có nơi hạt kiểm lâm rừng đặc dụng lại trực thuộc vườn quốc gia (ban quản lý rừng đặc dụng). Trong khi đó, ban quản lý rừng đặc dụng là tổ chức sự nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập.

Như vậy, có thể thấy việc quy định hạt kiểm lâm rừng đặc dụng trực thuộc ban quản lý rừng đặc dụng đã bộc lộ mâu thuẫn và bất hợp lý về vị trí pháp lý. Theo đó, hạt kiểm lâm là cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, việc một cơ quan hành chính nhà nước lại trực thuộc một đơn vị sự nghiệp sẽ là bất hợp lý.

Điều đó cho thấy, việc dự thảo Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quy định đối với các vườn quốc gia, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ có hạt kiểm lâm sẽ thuộc cục kiểm lâm hoặc chi cục kiểm lâm quản lý để thống nhất đầu mối tổ chức là phù hợp, bảo đảm sự tinh gọn, hiệu quả, sự độc lập giữa chủ rừng và cơ quan quản lý nhà nước sẽ tạo ra mối quan hệ chế ước lẫn nhau, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Dương Cầm