Tiếng mùa xuân

11:22 | 14/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất)

Bộn bề trang viết cuối năm
Bỗng nghe mưa lá như tằm ăn lên
Đàn xuân giọt giọt trước thềm
Thơm từng nốt nhạc hương đêm vườn nhà

Giọt này lời những ngày qua
Đồng gần bão đến nương xa lũ về
Thập thình trống thúc ngoài đê
Trâu gầy cõng trẻ bơi về cuối thôn

Giọt này tiếng những vui buồn
Gừng cay là thực, đá mòn là hư
Trèo non đừng ước mây mù
Sông dài phía trước còn dư thác ghềnh

Giọt này tiếng của mùa xuân
Xanh xao như cỏ trong ngần như sương
Mang mang như khói như hương
Nguyên sơ giữa chốn vô thường đêm nay

Nguyễn Thế Kỷ