Thơ Ngô Mai Phong

10:19 | 01/01/2017

Phép lạ
                            
Đậu ơi, đậu bé bỏng
Em từ đâu tới đây
Trên nẻo đồng anh cuối năm

Ngàn mây cuồng nhiệt
Theo ngựa hoang một thuở đi rồi
Khe suối âm âm mùa đá nẻ

Phép lạ nào làm mưa ấm
Nâu lại thời nâu non
Tim anh đã tặng cho hoa cải trời

Đậu ơi, đậu bé bỏng
Em từ đâu tới đây...