Soạn thảo luật: Có nên thuê tư nhân soạn thảo luật không?

11/04/2008
Năm 2000, Chính phủ Anh đã dự định thuê luật sư tư nhân soạn thảo một số dự luật do lo ngại cơ quan soạn thảo luật của Chính phủ không kham nổi khối lượng công việc nặng nề, làm chậm tiến trình xây dựng luật. Vào thời điểm đó, một số dự luật không được hoàn thành kịp thời so với lịch trình như Luật Dịch vụ công, Luật Dịch vụ và thị trường tài chính.

      Tuy nhiên, những người phản đối lại cho rằng, việc thuê tư nhân soạn thảo luật sẽ dẫn đến sự xung đột về quyền lợi bởi các thế lực tài chính hùng mạnh sẽ cài cắm quyền lợi trong đó. Năm 1995, Bộ trưởng Tài chính Anh Kenneth Clarke đã thuê một công ty luật ở London soạn thảo một phần của Dự luật Tài chính, trong đó có quy định về cách tính giảm thuế đối với cổ tức và lãi suất của nước ngoài. Thế nhưng, chính trợ lý của ông Clarke, sau này đứng đầu bộ phận về thuế của một công ty luật ở London nhận định, cuộc thử nghiệm đã thất bại, bởi lẽ, “mọi quy định pháp luật, nhất là trong  lĩnh vực thuế rất phức tạp và có nhiều viện dẫn chéo”. Thuê tư nhân soạn thảo luật có thể đưa thực tiễn quay trở lại thời kỳ hỗn độn trong lĩnh vực này. Nếu nhớ lại, trước khi Cơ quan soạn thảo luật của Chính phủ Anh được thành lập năm 1869, các dự luật do các luật sư soạn thảo thường là thiếu thống nhất, chất lượng không cao, và cũng hay bị chậm trễ, do các luật sư không có kinh nghiệm, kỹ năng soạn thảo luật. Người phát ngôn của Cơ quan soạn thảo luật Anh quốc cho biết, soạn thảo luật là một công việc rất chuyên sâu đến nỗi một luật gia cũng phải mất khoảng 8 năm mới trở thành một người soạn thảo lành nghề.
      Những người tham gia cuộc hội thảo về soạn thảo luật năm 1996 ở Canada cũng nhận xét, việc thuê tư nhân soạn thảo luật không giải quyết được vấn đề quá tải trong soạn thảo luật. Một diễn giả nói, khi thuê tư nhân soạn thảo luật, Chính phủ đã làm tăng chi phí soạn thảo lên rất nhiều lần. Mặt khác, cũng có câu hỏi, liệu khu vực tư nhân có sẵn sàng và có khả năng bỏ ra chi phí lớn cho việc đào tạo nhân lực chuyên cho việc soạn thảo luật hay không? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là khi cắt mảng dịch vụ soạn thảo luật, Chính phủ không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn đánh mất ưu thế của sự thống nhất, nhất quán trong phong cách soạn thảo luật vốn đã được định hình qua thực tiễn của cơ quan soạn thảo luật chuyên biệt. 
      Còn ở Australia, mặc dù được bàn luận đến, nhưng việc thuê tư nhân soạn thảo luật không phải là vấn đề được quan tâm. Có lẽ ý tưởng thuê tư nhân soạn thảo luật nảy sinh ở nước này do có đề nghị cho phép Cơ quan soạn thảo luật của Chính phủ thu phí soạn thảo từ các bộ ngành cần soạn thảo. Tuy nhiên, cuối cùng đề nghị này không thành, cho nên ý tưởng thuê tư nhân soạn thảo cũng xẹp dần.

Nguyên Lâm