Soạn thảo luật: OPC ở Australia

11/04/2008
Cơ quan soạn thảo luật (OPC) ở Australia là một bộ phận chuyên biệt thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập theo quy định của một đạo luật riêng năm 1970. OPC có chức năng soạn thảo các dự luật hoặc các điều khoản sửa đổi luật của Chính phủ trước khi chúng được trình sang Nghị viện.

      Ngoài ra, OPC có thể nhận soạn thảo các dự luật của cá nhân nghị sỹ khi  chương trình của Chính phủ có khoảng trống về thời gian. Cơ quan này có gần 50 chuyên gia soạn thảo, tất cả đều có bằng luật và được tập huấn chuyên sâu về soạn thảo luật. Ngoài “biên chế” cứng, OPC có thể thuê chuyên gia đủ điều kiện soạn thảo luật, chẳng hạn, năm 2006, cơ quan này đã thuê hai chuyên gia vốn là những cựu thành viên OPC đã về hưu, tham gia soạn thảo một số dự luật. Chủ tịch OPC chịu trách nhiệm báo cáo hàng năm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên bang. Ngoài ra, OPC thiết lập mối quan hệ công tác chặt chẽ với Ủy ban các vấn đề Nghị viện - cơ quan xác định chương trình lập pháp của Chính phủ Australia, cũng như với Thư ký Nghị viện.
      Trình tự làm việc của OPC là: Sau khi Chính phủ đã quyết định chương trình làm luật của mình và phân công về các bộ tương ứng, chuyên gia phân tích chính sách của bộ sẽ cùng làm việc với chuyên gia của OPC về các vấn đề chính sách mà dự luật đó đụng chạm tới. Công việc này nhằm giúp các chuyên gia soạn thảo nắm rõ khung chính sách để tìm cách chuyển chính sách đó thành ngôn ngữ pháp lý đặt trong khung hiến pháp và pháp luật nói chung. Nếu chuyên gia soạn thảo của OPC cho rằng, ý đồ chính sách của bộ đưa ra là chưa hợp lý, khó có thể chuyển thể thành ngôn ngữ pháp lý, chuyên gia đó có thể nêu vấn đề với chuyên gia chính sách của bộ. Nếu chuyên gia chính sách đồng ý, người này sẽ báo cáo với Bộ trưởng để Bộ trưởng có công văn báo cáo với Thủ tướng để quyết định. Nếu chuyên gia chính sách không đồng ý với ý kiến phản biện của chuyên gia soạn thảo, vấn đề sẽ được đưa ra bàn luận tại Vụ Lập pháp thuộc Văn phòng Thủ tướng và Nội các để đi đến ý kiến thống nhất. Chuyên gia soạn thảo cũng có quyền đặt vấn đề nghi ngờ tính hợp pháp, hợp hiến của chính sách.
      Thông thường, mỗi dự luật do một nhóm chuyên gia gồm 2 người, một là chuyên gia soạn thảo cao cấp, người kia là trợ lý thực hiện. Chuyên gia soạn thảo cao cấp phải là người có nhiều kinh nghiệm. Nhóm soạn thảo có thể nhiều hơn hai người. Trong một số trường hợp khác, hai nhóm hoặc nhiều nhóm cùng soạn thảo một dự luật hoặc các dự luật liên quan chặt chẽ với nhau. Trong năm 2006, OPC đã soạn thảo được 147 dự luật với hơn 6.000 trang. Qua điều tra ý kiến của các cơ quan chính phủ đã đặt hàng OCP về chất lượng soạn thảo luật cho thấy, tất cả các dự luật do OPC soạn đều đáp ứng yêu cầu.

Minh Thy