Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

07:02 | 06/04/2016
Ngày 5.4, tại trụ sở VPQH, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho các đảng viên trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Tham dự có Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan VPQH và Ủy ban Kiểm tra thuộc các Đảng bộ cơ sở; cấp ủy viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH và Đảng bộ cơ sở phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên đến từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày 4 chuyên đề về: công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng cơ sở; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; hướng dẫn cụ thể một cuộc kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Nội dung các chuyên đề nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra. Tổ chức đảng cấp trên kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Với giám sát, đây là việc các tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tư tưởng chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả. Các nội dung này có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau.

Với nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, các đại biểu đã nghe và trao đổi về nguyên tắc tổ chức, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; cách tiến hành kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cũng như tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; nội dung, đối tượng, cách tiến hành giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; thẩm quyền, nguyên tắc, phạm vi và trách nhiệm giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; nội dung, đối tượng và cách tiến hành kiểm tra tài chính của Đảng; việc lập và lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Anh Phương