Rào cản thực hiện cam kết giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

07:54 | 08/12/2012
Thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam sẽ giảm 3/4 tỷ suất tử vong mẹ trong giai đoạn 1990 - 2015 và đạt được tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản dành cho tất cả mọi người vào năm 2015. Nhưng để đạt được cam kết trên vào năm 2015 đang là thách thức lớn.

Tỷ suất tử vong mẹ vẫn không thay đổi

Theo Bộ Y tế, tỷ suất tử vong mẹ đã giảm đi một cách đáng kể trong vòng hai thập kỷ qua, từ 233 ca tử vong/100.000 ca sinh sống (năm 1990) xuống còn 69 ca tử vong/100.000 ca sinh sống (năm 2009), giảm khoảng 2/3 số ca tử vong mẹ liên quan đến thai sản. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao tiếp cận sức khỏe sinh sản cho tất cả mọi người, bao gồm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh; kế hoạch hóa gia đình; tăng cường việc sử dụng các biện pháp tránh thai; xây dựng các chương trình, chính sách và luật pháp về sức khỏe sinh sản và quyền, cũng như các dịch vụ có chất lượng tới người nghèo và các nhóm dân số dễ bị tổn thương.

Mặc dù sức khỏe bà mẹ đã được cải thiện một cách đáng kể, nhưng tỷ suất tử vong mẹ (MMR) vẫn không thay đổi trong giai đoạn 2006-2009. Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cần nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm 3/4 tỷ lệ tử vong bà mẹ (xuống còn 58,3 ca tử vong/100.000 ca sinh sống). Bên cạnh đó vẫn còn có sự khác biệt lớn về tỷ suất tử vong mẹ giữa các vùng miền. Hiện nay tỷ suất tử vong mẹ còn cao ở các khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi các yếu tố về địa lý, trình độ học vấn của bà mẹ và phong tục tập quán ở vùng sâu, vùng xa thường cản trở các bà mẹ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.


Khó khăn trong tiếp cận dịch vụ CSSKSS

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên và người di cư ở Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Các khu vực miền núi còn thiếu mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cơ sở hạ tầng yếu kém và thiếu đội ngũ nhân viên y tế cũng như điều kiện làm việc chưa được đảm bảo.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy 1/3 thanh niên Việt Nam vẫn còn gặp trở ngại khi muốn tiếp cận thông tin và các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Theo điều tra chỉ số (MICS) năm 2010, thanh niên chưa lập gia đình có nhu cầu tránh thai rất cao. Cụ thể là nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng của các nhóm thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi và từ 20 đến 24 tuổi là 35,4% và 34,6%. Vì thế, đã xảy ra các tình trạng rất nhiều thanh niên, thiếu niên, đặc biệt là thanh niên chưa lập gia đình có thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn. Hơn nữa, tỷ lệ thanh niên, thiếu niên sinh con là 46/1.000. Đặc biệt, tỷ lệ này cao hơn ở các nhóm có trình độ học vấn thấp hơn, ở 20% dân số có mức sống nghèo khổ hơn và ở các nhóm dân tộc thiểu số sống ở vùng trung du miền Bắc và các khu vực miền núi cũng như các vùng nông thôn.

Để giải quyết những vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định: Việt Nam cần củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ của đội ngũ nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Đồng thời ưu tiên đội ngũ hộ sinh có kỹ năng và hệ thống chuyển tuyến tới các cơ sở y tế có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện, bao gồm chăm sóc sản khoa và trẻ sơ sinh. Nếu đáp ứng được các vấn đề then chốt này thì tử vong và tai biến bà mẹ sẽ giảm được một cách đáng kể.n

Nhật Minh