Cập nhật 07:13 | 13/11/2018 (GMT+7)
.
VIDEO XEM NHIỀU NHẤT
Truyền thông chính sách từ Quốc hội đến người dân
Thực thi khó khăn bởi còn nhiều bất cập trong chính sách và ngân sách
Nhiệm vụ thiết thực nhất là phải đúng đối tượng
Giải ngân nhanh chóng nhờ thống nhất trong chỉ đạo và đồng bộ trong triển khai
Truyền thông chính sách lấy công chúng làm trung tâm: Từ lý luận đến thực tiễn
Quay trở lại đầu trang