Cập nhật 13:46 | 20/11/2017 (GMT+7)
.
Bốn nội dung lớn Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn bàn bạc, quyết định tại kỳ họp bất thường lần này được đánh giá là có tác động mạnh đến phát triển KT - XH của Quảng Ninh trước mắt và lâu dài. Trong đó, hai vấn đề “nóng” là đầu tư công và quy hoạch phát triển ngành giao thông - vận tải nhận được nhiều ý kiến thảo luận nhất…
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Vĩnh Phúc: Đã giải quyết, trả lời 47/88 kiến nghị của cử tri
Các ban HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức thẩm tra báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVI. Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVI, cử tri trong tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị đối với 88 vấn đề thuộc các lĩnh vực. Đến nay, đã giải quyết, trả lời được 47 kiến nghị, các ý kiến còn lại đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Quay trở lại đầu trang