Cập nhật 11:40 | 24/05/2019 (GMT+7)
.
Có thể nói, việc hướng đến số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để giảm như Dự thảo là chưa thực sự sát với tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đối với các Ban HĐND cấp tỉnh, nhiệm vụ chủ yếu vẫn do các đại biểu chuyên trách đảm nhận và chịu trách nhiệm. Ban HĐND sẽ xoay xở như thế nào nếu trong tương lai chỉ có 1 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách? Trong khi đó, lĩnh vực của mỗi Ban lại rất rộng, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều ngành…
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Lạng Sơn: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý an toàn thực phẩm
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018 tại sở Y tế.
Giải trình kết quả thực hiện các đề án phát triển kinh tế
Ngày 23.5, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì đã tổ chức phiên giải trình về kết quả triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế trên địa bàn.

 

Quay trở lại đầu trang