Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Bài 1: Thu thập thông tin từ “người trong cuộc”

​​​​​​​Để lựa chọn được vấn đề hoặc nội dung giám sát, về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn là quá trình lựa chọn vấn đề ưu tiên trong giám sát, phải trả lời câu hỏi tại sao chọn nội dung đó? Cần thu thập được thông tin nhiều chiều, thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó, kênh thông qua TXCT thu thập ý kiến từ phụ huynh học sinh, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, các giáo viên đứng lớp -  những “người trong cuộc” khá quan trọng. Một kênh nữa là qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các báo chính thống.

Bài cuối: Trao đổi, giải trình những nội dung chưa rõ

Bên cạnh sử dụng kết quả phản biện xã hội làm cơ sở xây dựng chương trình giám sát phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao, trong chuẩn bị kỳ họp HĐND, trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ tổ chức họp với UBND và các ngành chức năng liên quan trao đổi, nghe giải trình những nội dung chưa rõ trước khi trình kỳ họp HĐND quyết định. Cùng với đó, duy trì các cuộc họp thường kỳ nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành.

Bài 3:  Thông tin đa chiều bảo đảm chất lượng quyết sách

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Đốp, Bình Phước đã tổ chức phản biện nhiều nội dung có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ ý kiến phản biện xã hội, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thẩm tra có thêm nhiều thông tin đa chiều về thực trạng vấn đề cần ban hành chính sách, tiếp thu, chỉnh sửa các đề án, dự thảo nghị quyết; hoặc đề nghị đưa ra khỏi chương trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng các quyết sách trình HĐND huyện.

Quảng Ninh: Ủng hộ việc xây dựng Đề án cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế

Sáng 8.6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ đối với chi thường xuyên và chi đầu tư ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2017 - 2020.

Nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam

Sáng nay, 8.6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA). Sự kiện này tiếp tục khẳng định, Việt Nam đang chủ động đi đầu trong cơ chế hợp tác kinh tế cũng như diễn đàn khu vực và thế giới; đồng thời, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trăn trở, tâm huyết với cơ quan dân cử địa phương

Khi nghe tin anh Vũ Mão qua đời, những người công tác ở cơ quan dân cử địa phương, nhất là anh em cùng thời lăn lộn, trăn trở, tâm huyết với những thăng trầm của HĐND không khỏi bàng hoàng, xúc động. Càng nghĩ càng nhớ thương người anh một thời phấn đấu, trách nhiệm bảo vệ, xây dựng, phát triển cơ quan dân cử địa phương. Âu cũng điều mong muốn: Quyền dân chủ của Nhân dân được phát huy; thiết chế kiểm soát quyền lực được thể hiện để xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Dứt điểm các vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài

Ngày 5.6, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức phiên họp giải trình về tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bài 2: Sử dụng kết quả phản biện xã hội để góp ý, đề xuất

Quá trình hoạt động của HĐND, nhất là thực hiện chức năng giám sát và quyết định cần phát huy đúng mức vai trò của (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội. Thường trực HĐND phối hợp chặt, sử dụng kết quả phản biện xã hội để góp ý, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBMTTQ cùng cấp sẽ phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Có "vụng chèo khéo chống"?

Là địa phương có tên trong danh sách “cứng” 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng Hội đồng Nhân dân (HĐND) và Văn phòng Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp tỉnh theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng TP Hồ Chí Minh cũng là địa phương duy nhất triển khai hợp nhất theo một mô hình hoàn toàn khác: Chỉ hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh độc lập.

Bài 1: Chủ động phối hợp, đề nghị phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc là tổ chức duy nhất có điều kiện tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, có lợi thế hơn hẳn so với bất cứ tổ chức nào để thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội. Thường trực HĐND phải chủ động phối hợp, đề nghị MTTQ thực hiện phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND; đồng thời, cử đại diện lãnh đạo HĐND, ban HĐND tham dự lắng nghe kết quả phản biện để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trong các bước thẩm tra, thảo luận góp ý nghị quyết.