Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Nâng cao năng lực các chủ thể thực hiện giám sát

Trên thực tế, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh rất rộng, bao quát toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố chính quyền, thực hiện pháp luật, bảo đảm phát huy quyền làm chủ Nhân dân ở địa phương. Để thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND tỉnh, cần quan tâm một số giải pháp nâng cao năng lực các chủ thể thực hiện hoạt động giám sát của HĐND.

Nghiên cứu chiến lược phát triển nông nghiệp

Đồng tình và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tại phiên thảo luận của kỳ họp, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến thu ngân sách Nhà nước giảm so với cùng kỳ, khu vực dịch vụ tăng trưởng âm; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn… được thảo luận sôi nổi.

Bài 1: Hầu hết kiến nghị đủ điều kiện đã được giải quyết

Các cuộc TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân với nhiều ý kiến, kiến nghị có tính xây dựng cao; tương tác giữa cử tri và đại biểu cởi mở, dân chủ, công khai. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được tiếp thu, giải trình, trao đổi tại chỗ. 100% ý kiến, kiến nghị được xem xét, giải quyết, trả lời; hầu hết kiến nghị có đủ điều kiện, cơ sở để giải quyết đều đã được giải quyết xong hoàn toàn... Từ kiến nghị của cử tri, nhiều vấn đề đã được xem xét, nghiên cứu, trở thành cơ sở ban hành các chính sách, biện pháp đặc thù mang lại hiệu quả cao…

Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho ngày hội lớn

Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trong năm 2020. Do đó, cả hệ thống chính trị của thành phố đang triển khai khẩn trương, tích cực theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Bài 2: Có nên về chung một nhà?

Trong 17 năm qua, các mô hình văn phòng đều đã được triển khai và kiểm chứng hiệu quả trên thực tế. Hơn ai hết, những người trong cuộc hiểu rất rõ những thuận lợi và khó khăn ứng với mỗi mô hình văn phòng. Để giúp đoàn ĐBQH, HĐND, UBND hoạt động hiệu quả, việc nhập Văn phòng là điều không nên làm mà cần giữ nguyên 3 văn phòng nhưng cần quy định lại tổ chức, hoạt động của mỗi cơ quan cho hợp lý.

Công khai, cung cấp thông tin đáp ứng quyền của cử tri và Nhân dân

Thời gian qua, việc công khai, cung cấp thông tin của HĐND tỉnh Bình Dương và các cơ quan của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm mỗi người dân đều có thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mình trong việc tiếp cận thông tin của cơ quan dân cử tỉnh. Đây là việc làm quan trọng, thiết thực, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bài 1: Chuyện cũ cần được nhắc lại

​​​​​​​Những câu chuyện nhớ lại của Văn phòng gần 20 năm qua dẫu đã là chuyện cũ nhưng trong thời điểm hiện nay, khi câu hỏi mô hình nào cho văn phòng của chính quyền địa phương cấp tỉnh đặt ra thì chuyện cũ cần phải được nhắc lại. Nhắc nhớ để tìm ra câu trả lời, để tìm ra một mô hình ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; để anh em công tác ở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đỡ buồn, đỡ tủi và đỡ loanh quanh với câu chuyện nhập, tách nhiều kỳ.

Ổn định để chuyên nghiệp, chuyên sâu

Thí điểm chưa được thì dừng lại, dừng lại với điều đã có, đã tốt để ổn định tổ chức, bộ máy; ổn định tư tưởng cho cán bộ, chuyên viên các văn phòng. Có như thế anh em trong cơ quan mới yên tâm học hỏi, rèn luyện phấn đấu trở thành những cán bộ, chuyên viên chuyên sâu, chuyên nghiệp. Đó là điều cần thiết để xây dựng văn phòng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn.

Cần độc lập và mạnh dạn sắp xếp các tổ chức bên trong

Chủ trương nhất quán của Trung ương là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương này phải hướng đến và đạt được yêu cầu về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Mô hình tách - nhập các văn phòng trong lịch sử đều đã cho thấy những bất cập. Vì vậy, để đạt được mục tiêu của Trung ương vừa tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, vừa bảo đảm sự vận hành trơn tru, hiệu quả của bộ máy, mỗi văn phòng cần độc lập và mạnh dạn sắp xếp các tổ chức bên trong để đạt hiệu quả tinh gọn bộ máy.

Bài cuối: Chuẩn bị hệ thống câu phỏng vấn và phiếu hỏi

​​​​​​​Để thu thập được thông tin đầy đủ, ngoài các cuộc làm việc, xem xét báo cáo của đối tượng giám sát, cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau để thu thập nhanh, đầy đủ và chính xác những thông tin cần thiết. Một số công cụ chính chúng tôi đã sử dụng khá hiệu quả như: Hệ thống câu hỏi để phỏng vấn và chuẩn bị các phiếu hỏi. Trong đó, đối với những nội dung cần có đánh giá của một tỷ lệ đối tượng nhất định mới có đủ độ tin cậy của thông tin, cần chuẩn bị phiếu hỏi cho từng đối tượng, sau khi thu thập đầy đủ tiến hành tổng hợp sẽ cho kết quả.