Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Nhận diện bất cập, tìm hướng tháo gỡ

​​​​​​​Tại phiên giải trình vừa được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức mới đây, nhiều tồn tại, bất cập trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được tập trung nhận diện. Trên cơ sở làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, nhiều giải pháp khắc phục, tháo gỡ đã được đề ra để hoạt động đầu tư công thực sự xứng với vai trò đầu tàu, dẫn dắt các khu vực đầu tư khác, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian tới.

Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân số, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW với mục tiêu dân số và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân số theo nhóm đối tượng và vùng dân cư; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, nhất là đối với nhóm cán bộ dân số chuyên trách cấp xã và cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố…

Bài cuối: Bảo đảm kiến nghị được tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời

Bên cạnh bố trí cơ cấu hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách để kịp thời điều chỉnh cơ cấu đại biểu các Tổ, tạo điều kiện cho Tổ đại biểu hoàn thành nhiệm vụ, Thường trực HĐND cần có quy định, biện pháp chế tài cụ thể bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND được tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời, tránh tình trạng nhắc đi nhắc lại nhiều lần như hiện nay...

Bài 2 Phát huy vai trò Tổ trưởng

Trong thảo luận Tổ, các đại biểu chuyên trách và một số đại biểu kiêm nhiệm HĐND huyện Chơn Thành, Bình Phước đã tích cực nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị khá kỹ nội dung thảo luận. Đặc biệt, phát huy vai trò của Tổ trưởng trong điều hành cuộc họp theo hướng gợi mở, nắm rõ nội dung đồng thời gợi ý một số giải pháp thiết thực, đưa ra nhiều thông tin quan trọng để các đại biểu có thêm căn cứ trước khi quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần để nghị quyết của HĐND sát với tình hình thực tế và sớm phát huy hiệu quả.

Bài 1: Thống nhất các kiến nghị, bức xúc đưa ra nghị trường

​​​​​​​Tại phiên thảo luận Tổ, Tổ trưởng các Tổ đại biểu luôn chú trọng định hướng cho đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến; thảo luận nội dung chất vấn, phân công đại biểu thảo luận, tham gia chất vấn tại kỳ họp. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN cấp xã nơi Tổ đại biểu sinh hoạt cùng tham gia để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của địa phương. Từ đó, thống nhất những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân cần đưa ra nghị trường, tạo điều kiện cho cơ quan thẩm quyền giải quyết, giải trình đúng trọng tâm.

Hài hòa giữa chuyên trách và biên chế

Giải quyết hài hòa giữa việc tăng đại biểu HĐND chuyên trách, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh nhưng không tăng biên chế là mối quan tâm hiện nay ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, ý tưởng của các Văn phòng HĐND cấp tỉnh từ những năm trước cũng cần được xem xét lại thấu đáo, đầy đủ và toàn diện hơn. Phát triển ý tưởng này theo hướng là Ban của HĐND cấp tỉnh, nghĩa là số chuyên viên giúp việc là đại biểu và ủy viên các Ban của HĐND; vừa tăng đại biểu chuyên trách nhưng sẽ góp phần giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Gửi niềm tin đến những người đại diện

Ngay sau khi Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV khép lại chương trình nghị sự, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức TXCT các địa phương trong toàn tỉnh. Bên cạnh báo cáo những kết quả quan trọng của kỳ họp, các buổi TXCT còn là cơ hội để các ĐBQH tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri liên quan đến các tồn tại, vướng mắc từ quá trình vận động, xây dựng, phát triển của đất nước, của địa phương.

Vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế

Bài 1 Thực sự là "nhân vật chính" của kỳ họp

Để nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp, trước hết đại biểu HĐND phải phát huy trách nhiệm trước cử tri và phải thực sự là nhân vật chính của kỳ họp. Cần vượt qua những rào cản về tâm lý e ngại, sợ va chạm. Đại biểu thảo luận, tranh luận vấn đề nào thì nêu ngắn gọn, trình bày rõ quan điểm, lập luận, chứng cứ và đưa ra kết luận theo quan điểm cá nhân. Chú ý lắng nghe, nắm chắc nội dung đại biểu khác nói để tranh luận đúng nội dung, bảo đảm mình nắm chắc vấn đề, có chứng cứ và lập luận chắc chắn.

Tăng tính định hướng và chất lượng thông tin

​​​​​​​Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động phát thanh - truyền hình, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được quan tâm tăng cường và thực hiện đúng quy định. Các chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục báo chí ngày càng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng. Trong xu thế phát triển chính quyền điện tử, để quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh - truyền hình, báo chí và xuất bản, cần phát huy vai trò của các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.