Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Mù Cang Chải phấn đấu trở thành huyện du lịch

Chung sức thực hiện “mục tiêu kép”

Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng tỉnh quyết tâm, kiên định không thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nỗ lực thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo sự chỉ đạo của Chính phủ”. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành bằng nhiều giải pháp linh hoạt và quyết tâm chính trị cao hơn nữa để thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu ngân sách. Những quyết tâm này sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực thi nhiệm vụ

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra; thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện

Với sự điều hành linh hoạt, kết luận rõ từng nội dung đặt ra của chủ tọa kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm và hiệu quả cao. Các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn gắn liền với những vấn đề cử tri quan tâm; các tư lệnh ngành nghiêm túc cầu thị, trách nhiệm trong việc trả lời. Chủ tọa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung đại biểu chất vấn theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ thực hiện.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nhận định những khó khăn, thách thức Hưng Yên sẽ phải đối mặt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, song với tinh thần và quyết tâm như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “khó khăn gấp đôi, phải cố gắng gấp ba”, các đại biểu đề nghị toàn tỉnh cần tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Gỡ khó cho doanh nghiệp

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV mới đây, một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm chất vấn là những tác động của dịch Covid -19 đối với các doanh nghiệp và giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong văn bản trả lời, UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình và đưa ra những giải pháp cụ thể gỡ khó, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực, trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII đã tập trung vào những vấn đề đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra những quyết sách, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế

Đứng trước khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Phú Thọ, Khóa XVIII đã quyết định nhiều nội dung quan trọng và đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hồi phục, tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Làm rõ vấn đề nóng

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn. Những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri và đại biểu nêu ra được lãnh đạo sở, ngành giải trình ngắn gọn, nghiêm túc.

Nhìn thẳng, giải trình rõ

Bên cạnh nhìn thẳng vào những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội để có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhiều vấn đề đông đảo cử tri và người dân quan tâm cũng đã được giải trình tại kỳ họp. Đó là việc việc thay sách lớp 1 năm học 2020-2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch…