Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Nhận diện thách thức để tháo gỡ kịp thời

Xác định 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch 5 năm 2016-2020, nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến kinh tế - xã hội của Quảng Trị đã được các đại biểu bàn bạc, thảo luận ngay trong ngày khai mạc với mong muốn tìm ra giải pháp căn cơ thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.

Nỗ lực vượt khó

6 tháng đầu năm, cùng với các địa phương trên cả nước, Ninh Bình đang gồng mình phục hồi nền kinh tế sau tác động tiêu cực của dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc đã minh chứng cho quyết tâm, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân.

Đổi mới, hoàn thiện công tác xây dựng, tổ chức thực hiện

Qua bức tranh khá toàn diện về tình hình thực hiện các nghị quyết cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đang phát huy hiệu quả. Cùng với đó, đổi mới, hoàn thiện công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, lưu ý việc tham mưu ban hành phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ ổn định ngân sách, ưu tiên ban hành nghị quyết từ đầu kỳ kế hoạch để chủ động về nguồn lực…

Hòa Bình: Khai mạc Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Trong 2 ngày 22 - 23.7, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VII

Ngày 22.7, tại TP. Đông Hà, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Trần Huy điều hành kỳ họp.

Ninh Bình khai mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa XIV

Ngày 22.7, HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XIV đã khai mạc Kỳ họp thứ 19.

Từ sự đồng hành của hệ thống chính trị đến chính sách địa phương

Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score lần đầu tiên được tỉnh Quảng Trị triển khai ở lĩnh vực hành chính công. Sau 2 năm triển khai, với những đóng góp tích cực của sáng kiến này, Thường trực HĐND tỉnh quyết định tiếp tục triển khai sang lĩnh vực y tế. Sau 4 năm áp dụng trong lĩnh vực y tế, sáng kiến đã khẳng định hướng đi đúng trong việc ứng dụng giải pháp về công nghệ phối hợp với đơn vị khảo sát độc lập thứ ba để khảo sát sự hài lòng của người bệnh.

Chủ động, linh hoạt, theo kịp diễn biến thực tiễn

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là minh chứng sinh động nhất cho quá trình chỉ đạo, điều hành hết sức linh hoạt, thích ứng cao của thành phố trong bối cảnh tác động tiêu cực của Covid-19 bao phủ lên mọi mặt của đời sống. Dẫu vậy, với việc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng trưởng ở mức thấp hơn so với cùng kỳ, nhiều lĩnh vực gặp nhiều khó khăn; cuộc sống sinh hoạt của Nhân dân bị ảnh hưởng… thành phố cần có các giải pháp quyết liệt, cụ thể, linh hoạt hơn để khép lại năm 2020 và cả giai đoạn với kết quả đạt như kỳ vọng.

Bàn giải pháp phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu

Bên cạnh lạc quan với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, các đại biểu cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết, nhất là giải pháp thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xâm phạm đất lâm nghiệp; tập trung nguồn lực thực hiện tốt "mục tiêu kép".

Nỗ lực "chặng nước rút”

Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế -xã hội còn nhiều hạn chế; thu ngân sách đạt thấp, chi ngân sách gặp nhiều khó khăn; tình trạng nợ thuế vẫn ở mức cao; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn… Thực tế này đặt ra yêu cầu Nghệ An cần tập trung giải quyết để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, tạo đà phát triển cho chặng đường “nước rút”.