Phát huy vai trò của Tổ đại biểu

Nhờ đổi mới phương pháp giám sát bằng việc phân công cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 trên địa bàn ứng cử, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre nhận thấy còn 13 vấn đề UBND tỉnh có chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ, giải quyết nhưng kết quả chưa tích cực; yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố đề ra thời gian cụ thể từng vấn đề và giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn. Báo cáo kết quả giải quyết cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.

Bài cuối: Giảm đại biểu khối UBND và các đơn vị trực thuộc

Một thực tế đáng lưu ý hiện nay là số lượng đại biểu thực hiện quyền chất vấn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, chủ yếu là đại biểu chuyên trách, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu đến từ các địa phương tham gia chất vấn, tái chất vấn; đại biểu của UBND và các đoàn thể hầu như ít tham gia chất vấn, thậm chí có đại biểu không đặt câu hỏi chất vấn. Vì vậy giải pháp đầu tiên, thiết nghĩ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần cắt giảm số lượng đại biểu dân cử thuộc khối UBND và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Giảm mức vốn huy động đóng góp cho người dân khu vực khó khăn

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, ngày 19.4.2018, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh. Ngày 9.12.2018, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Không chỉ có kiến thức, kinh nghiệm

Thành công và chất lượng các kỳ họp HĐND phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó kỹ năng điều hành của Thường trực HĐND giữ vị trí “nhạc trưởng”. Chủ tọa muốn điều hành phiên họp đúng hướng, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm còn phải có bản lĩnh; biết dẫn dắt, gợi mở, nhưng cũng phải biết “ngắt mạch”, dừng đúng lúc.

Tăng cường đối thoại, gợi mở vấn đề

Các câu hỏi cần được xác minh, tổng hợp từ nhiều kênh thông tin. Việc đặt câu chất vấn ngắn gọn, đúng trọng tâm, sát tình hình thực tế, có căn cứ, địa chỉ cụ thể, nên là những vấn đề chung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm, bức xúc đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Quá trình điều hành kỳ họp, chủ tọa xác định vấn đề, nhóm vấn đề cần tập trung điều hành linh hoạt, tăng cường đối thoại, dẫn dắt, gợi mở để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục.

Nhận diện bất cập, tìm hướng tháo gỡ

​​​​​​​Tại phiên giải trình vừa được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức mới đây, nhiều tồn tại, bất cập trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được tập trung nhận diện. Trên cơ sở làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, nhiều giải pháp khắc phục, tháo gỡ đã được đề ra để hoạt động đầu tư công thực sự xứng với vai trò đầu tàu, dẫn dắt các khu vực đầu tư khác, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian tới.

Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân số, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW với mục tiêu dân số và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân số theo nhóm đối tượng và vùng dân cư; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, nhất là đối với nhóm cán bộ dân số chuyên trách cấp xã và cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố…

Bài cuối: Bảo đảm kiến nghị được tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời

Bên cạnh bố trí cơ cấu hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách để kịp thời điều chỉnh cơ cấu đại biểu các Tổ, tạo điều kiện cho Tổ đại biểu hoàn thành nhiệm vụ, Thường trực HĐND cần có quy định, biện pháp chế tài cụ thể bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND được tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời, tránh tình trạng nhắc đi nhắc lại nhiều lần như hiện nay...

Bài 2 Phát huy vai trò Tổ trưởng

Trong thảo luận Tổ, các đại biểu chuyên trách và một số đại biểu kiêm nhiệm HĐND huyện Chơn Thành, Bình Phước đã tích cực nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị khá kỹ nội dung thảo luận. Đặc biệt, phát huy vai trò của Tổ trưởng trong điều hành cuộc họp theo hướng gợi mở, nắm rõ nội dung đồng thời gợi ý một số giải pháp thiết thực, đưa ra nhiều thông tin quan trọng để các đại biểu có thêm căn cứ trước khi quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần để nghị quyết của HĐND sát với tình hình thực tế và sớm phát huy hiệu quả.

Bài 1: Thống nhất các kiến nghị, bức xúc đưa ra nghị trường

​​​​​​​Tại phiên thảo luận Tổ, Tổ trưởng các Tổ đại biểu luôn chú trọng định hướng cho đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến; thảo luận nội dung chất vấn, phân công đại biểu thảo luận, tham gia chất vấn tại kỳ họp. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN cấp xã nơi Tổ đại biểu sinh hoạt cùng tham gia để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của địa phương. Từ đó, thống nhất những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân cần đưa ra nghị trường, tạo điều kiện cho cơ quan thẩm quyền giải quyết, giải trình đúng trọng tâm.