Không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm

2020 là năm với nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và nặng nề nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tại Kỳ họp thứ 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Bình Dương cam kết với Chính phủ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm 2020 và sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra...

Phú Yên: Yêu cầu báo cáo kế hoạch xét đặc cách đối với giáo viên

Ninh Thuận: Tập trung chất vấn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm

Long An: Có chính sách đầu tư đặc biệt đối với vùng kháng chiến

​​​​​​​Phú Yên: Đề nghị báo cáo về kịch bản tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm

Vĩnh Phúc: Bảo đảm tính khả thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Đồng Nai: Kiến nghị kiểm tra, xử lý việc xả khí thải ra môi trường

Cụm tin HĐND

Cụm tin HĐND 178

Nhìn từ Đại hội điểm Văn Yên, Yên Bái

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rực rỡ. Đây là một kỳ Đại hội ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với huyện Văn Yên, khi lần đầu tiên vùng đất “cao sơn quế ngọc” được Tỉnh ủy Yên Bái chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, đồng thời thực hiện chủ trương bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Bảo đảm an sinh xã hội sau đại dịch

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 5 tháng đầu năm 2020 tại TP Bắc Ninh. Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện UBND TP Bắc Ninh cho biết, 5 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội trên địa bàn.