Không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm

2020 là năm với nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và nặng nề nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tại Kỳ họp thứ 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Bình Dương cam kết với Chính phủ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm 2020 và sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra...

Ninh Thuận: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào đạo lựa chọn thiết bị dạy - học phù hợp

Kon Tum: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà rông

Khẩn trương ban hành quy trình thực hiện dự án PPP

Ngày 3.7, Đoàn giám sát HĐND TP Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn có buổi giám sát về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn thành phố.

Sớm hoàn thiện Đề án duy trì Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công

Sáng 3.7, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương về Đề án duy trì Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023.

Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn để giải ngân vốn cho vay hỗ trợ doanh nghiệp do Covid-19

Hải Dương: Thường xuyên đối thoại, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế

TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh: 2 năm 2018 và 2019 tiếp gần 1.000 lượt công dân

H. Điện Biên Đông, Điện Biên: 7/14 chỉ tiêu đạt, vượt trên 50% so với nghị quyết HĐND

H. Điện Biên Đông, Điện Biên: 7/14 chỉ tiêu đạt, vượt trên 50% so với nghị quyết HĐND

Đắk Nông: Tránh công trình chờ vốn, vốn chờ công trình