Không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm

2020 là năm với nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và nặng nề nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tại Kỳ họp thứ 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Bình Dương cam kết với Chính phủ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm 2020 và sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra...

Ninh Thuận: Tham mưu, phục vụ tốt công tác trọng tâm của HĐND

Đắk Nông: Thông qua quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Hậu Giang: Kiến nghị tiếp tục cho cơ chế hợp đồng giáo viên

Long An: Cần giải quyết thỏa đáng bức xúc của cử tri

Tìm nguyên nhân để tháo gỡ khó khăn

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gặp khó khăn do thời tiết khô hạn và chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng đời sống nhân dân vẫn được duy trì ổn định. Tại buổi thảo luận về kinh tế - xã hội, các đại biểu cũng đặt ra nhiều vấn đề, cần quan tâm giải quyết, bàn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện sáp nhập cấp huyện xã; tăng thu ngân sách; giảm tình trạng nợ đọng thuế…

Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035. Đây là cơ sở để kêu gọi đầu tư, cụ thể hóa không gian phát triển của Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình.

TP. Đồng Xoài, Bình Phước: Tổ chức Kỳ họp thứ 12

Đồng Nai: Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo

Phú Yên: Quy định mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá

Hà Nội: Sẽ giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển văn hóa