Bảo đảm tính thống nhất và minh bạch

Có khoảng trống giữa Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự hiện hành khi trường hợp người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không nằm trong nhóm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ vừa không bị xử lý hình sự, vừa không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện đã khắc phục được bất cập này, song theo nhiều chuyên gia, vẫn cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của pháp luật.

Khuyến khích công dân trở thành người chủ cư trú tự giác

Bên cạnh mục tiêu bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân, tại Kỳ họp thứ Chín, nhiều đại biểu Quốc hội chỉ rõ, việc bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương như quy định tại dự án Luật Cư trú (sửa đổi) sẽ khuyến khích công dân sinh sống tại địa bàn này trở thành những người chủ cư trú tự giác, cống hiến, xây dựng, giữ gìn và bảo vệ những giá trị tốt đẹp nơi mình ở.

Tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Kể từ hôm nay, 1.7, mười hai đạo luật được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành. Đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Quản lý thuế.

Định giá dịch vụ môi trường thông qua đấu thầu

12 luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2020

Từ ngày 1.7.2020, mười hai luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Quản lý thuế.

Khởi đầu tốt đẹp

Đánh giá kết quả Hội nghị AIPACODD 3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Hội nghị AIPACODD 3 Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, đại biểu, nghị sĩ các nước thành viên AIPA đã thảo luận cởi mở, thắng thắn và thông qua nghị quyết, báo cáo hội nghị với sự đồng thuận theo đúng cách thức, nguyên tắc của ASEAN. Thành công của hội nghị đã khởi đầu tốt đẹp cho Năm Chủ tịch AIPA 41 mà Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm.

Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người lao động ở nước ngoài

Đây là yêu cầu đặt ra với dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Do đó, đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với dự thảo Luật và đề nghị, cần làm rõ cơ chế bảo vệ người lao động khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong bối cảnh Nhà nước chủ trương xã hội hóa lĩnh vực này, nhiều đại biểu cũng đề nghị phải tính toán kỹ việc bổ sung đối tượng điều chỉnh là cơ quan sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, thành phố có thẩm quyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mỗi người dân vùng biên giới là "cột mốc sống"

Nêu quan điểm chính sách của Nhà nước trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến vai trò của nhân dân vùng biên giới, các đại biểu Quốc hội cho rằng, xây dựng "phên dậu" trong lòng nhân dân cũng chính là xây dựng "phên dậu" bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người dân biên giới phải là cột mốc sống. Bảo vệ biên giới phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Với nhiều nội dung mới như sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu... Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín vừa qua được đánh giá đã đạt được mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư.

Thuận lợi bởi xuất phát từ nguyện vọng nhân dân

Theo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, được sự thống nhất của Chính phủ, Quốc hội, sự đồng thuận cao của các hộ dân, cuộc di dân lịch sử ra khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế đang được tiến hành tương đối thuận lợi. “Đến nay, các hộ dân đã bàn giao mặt bằng khu vực Thượng thành, các lực lượng đang thu dọn để trả lại mặt bằng cho di tích”.

Chưa phù hợp với chính sách đặc biệt dành cho trẻ em

Tại Kỳ họp thứ Chín vừa qua, khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, một số đại biểu Quốc hội bày tỏ không đồng tình với quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Bởi lẽ, trường giáo dưỡng là nơi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm pháp luật, không có chức năng chữa bệnh, cai nghiện ma túy. Nếu quy định như dự thảo Luật là chưa đúng bản chất vấn đề, chưa phù hợp với chính sách đặc biệt dành cho trẻ em.