Bảo đảm tính thống nhất và minh bạch

Có khoảng trống giữa Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự hiện hành khi trường hợp người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không nằm trong nhóm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ vừa không bị xử lý hình sự, vừa không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện đã khắc phục được bất cập này, song theo nhiều chuyên gia, vẫn cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của pháp luật.

Quản lý thế nào cho tốt?

Đây là yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nhấn mạnh điều này, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, ban hành Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn hoạt động nghệ thuật biểu diễn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này nhưng đồng thời phải bảo đảm quản lý nhà nước, quản lý xã hội về lĩnh vực này.

Tiền đề cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp

Kỳ họp thứ Chín được chuẩn bị và tổ chức trong điều kiện đặc biệt, vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Với những hiệu quả thấy rõ từ Kỳ họp thứ Chín, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tiếp tục áp dụng phương thức họp trực tuyến kết hợp tập trung tại Kỳ họp thứ Mười tới, tạo tiền đề để nghiên cứu cải tiến cách thức tiến hành các kỳ họp của Quốc hội.

Mở rộng chủ thể được ký kết đến đâu?

Đây là vấn đề được nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến tại phiên thảo luận chiều qua. Bởi lẽ, mở rộng chủ thể được ký kết là phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Vẫn thiếu tư duy chiến lược

Thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) tại phiên họp sáng qua, 13.7, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật vẫn đang thiếu một tư duy mang tầm chiến lược, đó là nâng tầm người lao động Việt Nam. Chúng ta không thể chỉ bàn mãi câu chuyện đưa người lao động có trình độ đơn giản mà cần tính tới việc đưa các chuyên gia, lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài.

Cần “nhìn xa, trông rộng”

Trong hai khóa làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và thêm một khóa làm công tác nghiên cứu, tôi nhận thấy Quốc hội luôn dành sự quan tâm thích đáng đến công tác thủy lợi thông qua việc quyết định đầu tư, bố trí vốn, giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án thủy lợi quan trọng trong cả nước.

Đồng hành với doanh nghiệp vượt khó

Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác thông qua tại Kỳ họp thứ Chín được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhận định là rất kịp thời, đầy tính nhân văn. Đây chính là giải pháp đồng hành với doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid - 19.

Một quyết đáp chính xác

Đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) được kỳ vọng sẽ giúp tạo sự thay đổi diện mạo cho nhiều đô thị ở nước ta. Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo hướng loại bỏ BT ra khỏi phương thức này. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, việc loại bỏ BT ra khỏi phương thức đầu tư này, thậm chí dừng thực hiện hợp đồng chưa được phê duyệt chủ trương từ 15.8.2020 (trước thời điểm Luật có hiệu lực thi hành) là quyết định chính xác.

Nâng cao hiệu quả phối hợp xây dựng pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, với tỷ lệ 92,96% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, qua đó, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Thống nhất quản lý công tác đối ngoại

Nhằm triển khai và quản lý một cách thống nhất, nâng cao hiệu quả ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế, dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế dành hẳn một chương (Chương VI) quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác thỏa thuận quốc tế.

Địa bàn đặc biệt khó khăn được ưu tiên đầu tư cao nhất

Ngoài mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước, Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 còn hướng đến bảo đảm địa bàn đặc biệt khó khăn được ưu tiên đầu tư ở mức cao nhất.