“Đừng quá quan tâm tăng trưởng cao hay thấp”

2020 là giai đoạn đặc biệt của cả thế giới, trong đó có Việt Nam, nếu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo cách thông thường sẽ không logic. Theo PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, lúc này “đừng quá quan tâm tăng trưởng cao hay thấp, đừng quá đặt nặng cân đối thu chi ngân sách” mà quan trọng là “bảo tồn được lực lượng doanh nghiệp đang chịu tổn hại nặng nề vì dịch bệnh”. Doanh nghiệp “chết” thì những năm tới chúng ta càng khó khăn hơn.