Bài cuối: Nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát

​​​​​​​Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua giám sát, giải trình, chất vấn, HĐND tỉnh đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tại địa phương.

Ông Trần Quốc Toản được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Ngày 7.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Nhiều dự án nhà đã đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật - xã hội

Sẽ giám sát việc quản lý, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế

Đề nghị giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng

Kiến nghị có cơ chế ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Ông Lương Văn Công được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện

Đổi mới, đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khu vực huyện Lạng Giang thời gian qua đã từng bước được đổi mới, đa dạng hình thức; lựa chọn điểm tiếp xúc tại những nơi có nhiều kiến nghị bức xúc; chú trọng tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn...

Sẽ tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu

Thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến đầu tư công

Tập trung khảo sát công tác phòng, chống dịch; phòng, chống hạn