Bài cuối: Nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát

​​​​​​​Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua giám sát, giải trình, chất vấn, HĐND tỉnh đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tại địa phương.

Lào Cai: Kiến nghị đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn

Thừa Thiên Huế: Thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ

Long An: Tổ đại biểu tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử

Bài 1: Chưa có giải pháp căn cơ, khả thi đào tạo, thu hút nhân lực

​​​​​​​Trên cơ sở xem xét báo Kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Long An đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh ngành y tế chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả, khả thi đối với công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Chính sách thu hút chưa thực sự hấp dẫn…

“Đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”

Với những kết quả nổi bật, những mảng màu rất sáng trong lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, có thể khẳng định, đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo thực hiện đạt mục tiêu đề ra “đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Dẫu vậy, trước thời điểm kết thúc một nhiệm kỳ và được Trung ương giao nhiệm vụ mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng vẫn không ngừng trăn trở đối với việc tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị; đặc biệt, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Giao ban kinh nghiệm thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri

Sáng 31.7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động HĐND 2 cấp với chủ đề “Kinh nghiệm thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các Ban HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp huyện”.

Xử lý dứt điểm kiến nghị tồn đọng

Mặc dù UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã nỗ lực giải quyết, nội dung trả lời cơ bản thỏa đáng, phù hợp; ứng dụng công nghệ thông tin (Hue -S) nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri nhưng vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Trên cơ sở xem xét Báo cáo giám sát, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9, yêu cầu UBND tỉnh tập trung xử lý một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm.

Lào Cai: Kiến nghị đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn

Bắc Kạn: Làm rõ nhiều nội dung công dân kiến nghị

Ninh Thuận: Chú trọng khai thác tiềm năng các lĩnh vực lợi thế