Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi Phiên thảo luận chung Cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 75

LTS: Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp quốc diễn ra từ ngày 22-29.9.2020 tại New York, Hoa Kỳ, ngày 25.9, giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới Hội nghị. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp: